Nieuws - 27.07.2021

Meer dan helft kantoren voldoet nog niet aan energielabel-C-verplichting

Burgers en mkb-bedrijven betalen te veel energiebelasting in verhouding tot de klimaatschade die ze aanrichten. De zware industrie en lucht- en scheepvaart betalen juist te weinig, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Voor een belangrijk deel van de uitstoot in de landbouwsector ontbreekt een CO2-prijs volledig.
Nieuws - 04.05.2021

Voldoet u al aan de informatieplicht?

Vanaf 2019 zijn veel bedrijven verplicht om bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te melden welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Deze zomer gaan de omgevingsdiensten hier actief op handhaven. Wilt u een dwangsom van de gemeente voorkomen? Wij kunnen u hierbij helpen!