Privacy

Lokaal opwekken van energie

Privacyverklaring Hezelaer

Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerken we uw persoonsgegevens. Hoe beter we u leren kennen, hoe beter we u kunnen adviseren over uw energiesituatie. We vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan we op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.

We houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op onderdelen van Holding Hezelaer B.V., te weten Hezelaer Energy B.V., Hezelaer B.V. en Hezelaer Trading B.V., handelend onder de naam Hezelaer.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De meeste persoonsgegevens die we verwerken, ontvangen we van u zelf. Daarnaast kunnen wij informatie inwinnen bij externe partijen die we betrouwbaar vinden. We zorgen er telkens voor dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Afhankelijk van de diensten die wij voor u verrichten, kunnen we de volgende gegevens van u verwerken:

 • uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • uw leeftijd en/of geboortedatum en geslacht;
 • nummer van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat we vragen een kopie hiervan op te sturen;
 • uw aansluiting specifieke gegevens, bijvoorbeeld uw standaard jaarverbruik of meetgegevens;
 • informatie over uw financiële situatie, vermogen, bezittingen en schulden ter beoordeling van uw kredietwaardigheid;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw strafrechtelijke verleden.

Hezelaer internetpagina’s

Hezelaer maakt alleen gebruik van een veilige internetverbinding, altijd te herkennen aan het groene slotje in combinatie met het (sub)domein ‘*.hezelaer.nl’. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via de Hezelaer internetpagina’s (alle websites die vallen binnen het hezelaer domein) vallen onder deze privacyverklaring.

Hezelaer klantportaal/app

Hezelaer biedt een deel van haar dienstverlening aan via het online Hezelaer klantportaal. Via het Hezelaer klantportaal kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via het Hezelaer klantportaal valt ook onder deze privacyverklaring.

Gedragscode Slimme Meters

In aanvulling op de AVG houdt Hezelaer zich aan de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters en de Gedragscode Slimme Meters Overige Diensten Aanbieders (“ODA”) voor de omgang met slimme meters met betrekking tot privacy. Deze gedragscode bevat gedragsregels over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een slimme meter.

Heeft u een slimme meter dan gebruiken we uw (meet)gegevens om u inzicht te geven in uw energieverbruik. Shifft B.V. samenwerkingspartner gecertificeerd als Overige Diensten Aanbieder. Hierdoor zijn wij gemachtigd meetgegevens op te vragen bij Energie Data Service Nederland (EDSN). Dit geldt voor klanten en niet-klanten en dit doen wij alleen nadat u ons hier toestemming voor hebt gegeven.

Surf- en klikgedrag

Op de internetpagina’s van Hezelaer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Wij gebruiken deze gegevens voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen. Zo kan Hezelaer haar (online)dienstverlening verder verbeteren. Daarnaast combineren wij online surf-, zoek-, en klantgedrag om online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen, afgestemd op voorkeuren of interesses en om campagnes te optimaliseren. Dit doen wij op basis van cookietechnieken en met cookies vergelijkbare technieken.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we:

 • onze dienstverlening (waaronder maar niet uitsluitend het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole, het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • u advies geven over uw energiesituatie, bemiddelen bij het tot stand komen van energiediensten en deze diensten voor u beheren;
 • uw gegevens gebruiken om de aanmelding te boordelen en te accepteren;
 • uw contract met ons tot stand te brengen en uit te voeren;
 • deze analyseren om ons producten- en dienstenaanbod verder te verbeteren en nog beter af te stemmen op uw (persoonlijke) situatie en wensen;
 • deze gebruiken voor marketingactiviteiten om onze klantrelatie uit te breiden;
 • u via nieuwsbrieven informeren over specifieke onderwerpen;
 • moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Hezelaer laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor eigen commerciële, goede of ideële doeleinden van die derden. Voor sommige software-applicaties is het ook nodig om uw gegevens (in de cloud) te delen met leveranciers.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen delen we uw gegevens ook met partijen die zich richten op onder andere fraudebestrijding.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang u klant bij Hezelaer bent. Als onze relatie eindigt, dan zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens nog te bewaren. Hoe lang we dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen.

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

 • inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen;
 • uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen;
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij;
 • uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor automatische besluitvorming.

We proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening. Let er wel op dat we niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten we dat uiteraard aan u weten.

Beveiliging

Hezelaer heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking, op welke manier dan ook. We streven de grootst mogelijke nauwkeurigheid na en houden rekening met nieuwe technieken, de kosten van implementatie, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens. De maatregelen zijn ervoor om onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Aanpassen van deze privacyverklaring

We mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Uw bezoek aan onze website en cookies

Als u onze website bezoekt, worden er automatisch gebruiksgegevens verzameld. Deze informatie wordt verzameld met behulp van ‘cookies’ en ‘web beacons’. Hoe we hiermee omgaan, vindt u terug in ons cookiebeleid.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen Hezelaer.

Heeft u een klacht?

Uiteraard vinden we het heel vervelend als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Of als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten. We vinden het fijn als u ons dat laat weten. Dit kunt u doen door contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming (FG). Deze persoon houdt binnen Hezelaer toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. U kunt de FG bereiken via persoonsgegevens@hezelaer.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in Nederland. Als u een klacht heeft en u komt er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.