Disclaimer Hezelaer

Lokaal opwekken van energie

Disclaimer Hezelaer

Door het bezoek of het gebruik van informatie verkregen via de website van Hezelaer inclusief onderliggende internetapplicaties gepubliceerd op subdomeinen van hezelaer.nl (hierna te noemen: website), verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen aansprakelijkheid Hezelaer

Hezelaer is tegenover u op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die volgt uit het bezoeken of gebruiken van Hezelaer internetpagina’s die vallen onder het hezelaer.nl domein.

Informatie op de website

Hezelaer kan niet garanderen dat de informatie op of via deze site volledig, tijdig en correct is. Evenmin kan zij garanderen dat de aangeboden modules functioneren. Hezelaer is daarom niet aansprakelijk voor schade die daaruit volgt. Ook is Hezelaer gerechtigd foutieve informatie of gegevens te corrigeren.

Hezelaer streeft er evenwel naar dat alle informatie en gegevens op de website volledig, tijdig en correct is. Dat geldt ook voor de informatie, die is opgenomen in de op de website aangeboden modules. Daarbij streeft Hezelaer ernaar dat deze modules juist en ononderbroken functioneren.

Informatie over energiecontracten, meting & facturatie, energy intelligence of op het terrein van energieadvies, of aanbevelingen daarover, mogen nooit worden opgevat als een (persoonlijk) advies. De gebruiker van de site draagt zelf het risico en is verantwoordelijk voor het gebruiken van die informatie en het controleren van de juistheid en volledigheid.

Hezelaer kan de volledigheid en juistheid van informatie van derden, waarnaar op deze website wordt verwezen, niet garanderen. De gebruiker draagt zelf risico en is verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van die informatie.

Alle informatie op deze site, waaronder persoonlijke gegevens, aansluitgegevens, tarieven, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, kan zonder voorafgaande aankondiging door Hezelaer worden gewijzigd.

Verzenden van gegevens

Hoewel Hezelaer alles in het werk stelt om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, is zij niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen door de online verzending van gegevens via deze website door gebruikers.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Hezelaer dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Hezelaer onderhouden en Hezelaer heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Hezelaer is niet aansprakelijk en geeft geen garanties over de toegankelijkheid, beveiliging en de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen contactgegevens, aansluitgegevens, tarieven, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij Hezelaer of andere partijen en zijn wettelijk beschermd. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hezelaer.

Virussen

Als de informatie, software, verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn niet vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten, dan is Hezelaer niet aansprakelijk voor schade die hier het gevolg van is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle hierop en voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Hezelaer sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending en virussen.

E-mail

Hezelaer verzend elektronische berichten (e-mail berichten). De informatie in dit elektronische bericht is privé en vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Heeft u dit bericht onterecht ontvangen, dan vragen wij u de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en vervolgens te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Berichten en bijlagen zijn gescand op alle virussen die bekend zijn. Eventuele bijlagen die met een password beschermd zijn, zijn NIET gescand op virussen door het Hezelaer Energy maildomein. U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van alle binnenkomende e-mails en bijlagen op virussen e.d. Controleer daarom altijd alle e-mails en bijlagen. Hezelaer Energy sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending dan wel eventuele virussen.