Hoe?

hoe-energie-opwekken-hezelaer-banner

Hoe zorgen we voor een succesvolle energiewinning?

Het opwekken van zoveel mogelijk duurzame energie is van levensbelang. Toch gaan wij voor het ontwikkelen van energieprojecten die méér opleveren dan alleen energie. Voor ons is burgerparticipatie belangrijk. Dit kan vorm krijgen door samen te werken met een lokale energiecoöperatie of community. Daarin kunnen inwoners en bedrijven zich verenigen en samen afspraken maken over hun rol in het project.

Energie opwekken met meerwaarde

Participeren kan op veel verschillende manieren. Het maakt daarbij uit wat burgers en bedrijven zelf belangrijk vinden. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van nieuwe natuur, biodiversiteit of recreatie rondom een project. Of de kans om het project laten bouwen door lokale aannemers om daarmee de lokale economie te stimuleren. Een andere keuze kan zijn dat dat inwoners mede-eigenaar worden en zeggenschap krijgen over de opgewekte stroom. Of dat een bedrijf in de buurt rechtstreeks stroom afneemt. Zo ontstaat een project met draagvlak én meerwaarde dat de omgeving kan versterken. Goed voor onze dorpen en steden!

Slimme innovatie

Met de energie die we opwekken met wind en zon zijn we al goed op weg. Maar wind en zon blijven grillig. Je kunt er niet altijd van op aan. Daarom werken wij aan innovatieve oplossingen om energie op te slaan en op een slimme manier te sturen. Waarmee wij de energie direct aan buurtbewoners kunnen leveren. En waarbij zij op hun beurt de energie die zij zelf opwekken weer terug kunnen leveren. Met een duurzaam energielandschap dat in genoeg stroom voor ons allemaal voorziet staan we sterker. Dan maken de grote, internationale energiebedrijven niet langer de dienst uit. Zo’n duurzaam landschap verbindt ons met elkaar, want leveranciers van energie worden afnemer en andersom. Zo zijn er volop fraaie kansen voor iedereen.

Zon

De zon geeft ons licht, warmte én energie. Duurzame, schone energie die we elke dag kunnen opvangen en gebruiken in onze huizen en bedrijven. Met innovatieve zonnepanelen en zonneboilers maken we stroom en warmte. Het opwekken van energie uit de zon kan overal en altijd. Zelfs op een bewolkte dag en bij lagere temperaturen. De energie van de zon is onuitputtelijk, milieuvriendelijk en gratis.

Wind

In ons platte land waait het vaak en hard. Onze Hollandse polderwind kunnen we goed gebruiken om duurzame energie op te wekken. Windmolens leveren veel groene stroom op. Eigenlijk werkt het simpel. De draaiende wieken drijven een generator in de turbine bovenin de mast aan. Deze generator zet de wind om in stroom. Helemaal schoon, geen CO2-uitstoot en uit een bron die nooit opraakt.

Water

Onze mooie rivieren maken Nederland een waterland. Al eeuwen halen we energie uit water. Denk aan de klassieke watermolens in ons landschap. Tegenwoordig doen we dit niet meer met molens, maar met waterkrachtcentrales. Het stromende water zorgt voor groene stroom. In ons land zonder bergen is er niet veel hoogteverschil. Wij gebruiken daarom niet de snelheid, maar de druk van water om stroom op te wekken.

it’s all

local

Energie uit wind en zon samen met bedrijven aan de grens

Logistiek centrum Hazeldonk ligt langs de A16, precies op de grens met België. Nationaal bekend is het vooral door lange files en heel veel vrachtwagens. Voor de ondernemers op Hazeldonk verandert er de komende jaren veel. Zij moeten hun bedrijven flink gaan verduurzamen. Onze ontwikkeltak Izzy Projects realiseerde op het terrein al een windpark en werkt nu samen met bedrijven aan een aantal grote zonnedaken.