Voor wie?

energie-opwekken-voor-wie

Duurzame energieprojecten waarin inwoners een hoofdrol spelen

Wij gaan voor het opwekken van lokale duurzame energie samen met de mensen die in de omgeving wonen en werken. Dat zijn degenen die verbonden zijn met het landschap, omdat ze er wonen of er hun wortels hebben. Dat zijn de bedrijven in de buurt die soms al generaties lang bestaan. Maar dat zijn ook de gemeenteambtenaren en politici die haast maken om hun duurzame doelen te halen. Door samen te werken kunnen we waardevolle projecten realiseren waarvan we allemaal meeprofiteren.

Bewoners

Om draagvlak voor een energieproject te krijgen willen we zoveel mogelijk inwoners bij de ontwikkeling betrekken. Dat begint met het zorgvuldig in gesprek gaan met de omwonenden, die ook een stem hebben in het ontwerp. Participatie in een project kan vorm krijgen in een collectief, coöperatie of community waarin mensen uit de buurt kunnen meedenken en meebeslissen. De manier waarop inwoners precies deelnemen is bij elk project weer anders. Zo kunnen zij er bijvoorbeeld voor kiezen om de opbrengsten van het project deels te laten terugvloeien in de lokale gemeenschap.

Bedrijven

Bedrijven en, op grotere schaal, industrieterreinen bevinden zich niet zelden op een locatie die geschikt is om duurzame energie op te wekken. Er is vaak al veel infrastructuur in de directe omgeving, er wonen niet al teveel mensen en er is veel behoefte aan energie. Grote bedrijfsdaken zijn vaak ideaal zijn voor de opwek van zonne-energie. We speuren naar kansen voor bedrijven om direct stroom van een energieproject af te nemen of juist te leveren.

Gemeenten

Gemeenten hebben te maken met een forse klimaatopgave. Maar op hun plannen om duurzame energie op te wekken is vaak weerstand vanuit de bevolking. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde om een project te laten slagen. Door mensen die in de omgeving wonen en werken een stem te geven groeit het draagvlak. We werken graag samen.

Wil je weten waarom we sterk geloven in het belang van lokale winning en de kansen die dit jou biedt?

Pim de Ridder informeert je graag over de mogelijkheden.

Plan call of afspraak in

“Wij realiseren alle
onderdelen die tot
een succevolle lokale
energiewinning leiden.”

Veel gestelde vragen

Wij kiezen voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze energie 100% groen is en onze klanten weten waar hun stroom vandaan komt. Samen met onze lokale partners werken we aan duurzame energielandschappen waarover inwoners iets te zeggen hebben. Zo komt energie, dichtbij huis, tot leven.

Meedoen kan op verschillende manieren. Dit hangt onder meer af van wat burgers en bedrijven zelf belangrijk vinden. Soms is dat het mogelijk maken van nieuwe natuur, biodiversiteit of recreatie rondom een project. Een andere mogelijkheid is dat inwoners deels mede-eigenaar worden en zeggenschap krijgen over de opgewekte stroom. Dit laatste kan bijvoorbeeld vorm krijgen door samen te werken met een energiecoöperatie.

Wij hebben de kennis en innovatiekracht in huis om je te helpen je duurzame plannen voor elkaar te krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld als je zonne-energie wil gaan opwekken op het dak van je bedrijf. Maar ook als je zoekt naar kansen om direct stroom van een energieproject af te nemen of juist terug te leveren gaan we graag met je in gesprek.

Gemeenten hebben te maken met een forse klimaatopgave. Maar op hun plannen om duurzame energie op te wekken is vaak weerstand vanuit de bevolking. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde om een project te laten slagen. Door mensen die in de omgeving wonen en werken een stem te geven groeit het draagvlak. Wij hebben het netwerk om de partijen bij elkaar te brengen.