Waarom?

Lokaal opwekken van energie

Waarom kiezen voor het lokaal opwekken van energie?

Wij kiezen voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze energie 100% groen is en onze klanten weten waar hun stroom vandaan komt. Zo komt energie, dichtbij huis, tot leven. Maar we gaan nog een stap verder. We willen onze energievoorziening veranderen, door inwoners en bedrijven zelf regie te geven. Want met de komst van energieprojecten verandert het landschap en dat heeft veel impact. Als je de bewoners niets vraagt of niet meekrijgt met de plannen ontstaat er weerstand. Dat zien we overal gebeuren.

Energie van en voor inwoners

Samen met onze lokale merken de Traaise Energie Maatschappij in Terheijden, het Brabantse Izzy Projects en het Nijmeegse Wiek-II kiezen wij voor een andere aanpak. Bij onze projecten zijn inwoners en bedrijven vanaf het begin betrokken. Zij denken en beslissen mee over de plek waar en de manier waarop energie wordt opgewekt. Inwoners delen in de opbrengsten van de projecten. Over de manier waarop hebben zij zelf regie. Voorop staat dat de opbrengsten uit de energieverkoop deels terugvloeien naar de lokale gemeenschap. Burgers bepalen hoe dit vorm krijgt: gaat het in de eigen portemonnee, wordt het verrekend via de energierekening en/of wordt het gebruikt voor het versterken van de lokale gemeenschap. Zo levert een duurzaam landschap niet alleen schone energie op, maar ook onverwachte kansen.

Samen de vruchten plukken

De energietransitie kan alleen slagen als burgers, bedrijven en overheid samenwerken. Wij hebben de kennis en het netwerk om deze partijen bij elkaar te brengen in het proces van verduurzaming van de woon- en werkomgeving. Door krachten te bundelen hebben burgers en bedrijven invloed op de energietransitie in hun eigen omgeving en plukken ze ook de vruchten ervan.

Wil je weten waarom we sterk geloven in het belang van lokale winning en de kansen die dit jou biedt?

Pim de Ridder informeert je graag over de mogelijkheden.

Plan call of afspraak in

“Opbrengsten vloeien
terug in de lokale
gemeenschap.”

Veel gestelde vragen

Wij kiezen voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze energie 100% groen is en onze klanten weten waar hun stroom vandaan komt. Samen met onze lokale partners werken we aan duurzame energielandschappen waarover inwoners iets te zeggen hebben. Zo komt energie, dichtbij huis, tot leven.

Meedoen kan op verschillende manieren. Dit hangt onder meer af van wat burgers en bedrijven zelf belangrijk vinden. Soms is dat het mogelijk maken van nieuwe natuur, biodiversiteit of recreatie rondom een project. Een andere mogelijkheid is dat inwoners deels mede-eigenaar worden en zeggenschap krijgen over de opgewekte stroom. Dit laatste kan bijvoorbeeld vorm krijgen door samen te werken met een energiecoöperatie.

Wij hebben de kennis en innovatiekracht in huis om je te helpen je duurzame plannen voor elkaar te krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld als je zonne-energie wil gaan opwekken op het dak van je bedrijf. Maar ook als je zoekt naar kansen om direct stroom van een energieproject af te nemen of juist terug te leveren gaan we graag met je in gesprek.

Gemeenten hebben te maken met een forse klimaatopgave. Maar op hun plannen om duurzame energie op te wekken is vaak weerstand vanuit de bevolking. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde om een project te laten slagen. Door mensen die in de omgeving wonen en werken een stem te geven groeit het draagvlak. Wij hebben het netwerk om de partijen bij elkaar te brengen.