Energie Opwekken

SAMEN LOKALE
GROENE STROOM?

it’s all

co-operative

Het bouwen van slimme duurzame energielandschappen, samen met inwoners. Dat is waar energie opwekken
bij Hezelaer Energy voor staat. Onze ontwikkeltak Izzy Projects realiseert energieprojecten
die onze dorpen en steden sterker maken. Zo zijn we voorbereid op een duurzame toekomst.

Duurzame energielandschapbouwer

Waarom?

De energietransitie slaagt alleen als burgers, bedrijven en overheid samenwerken

Hezelaer Energy investeert in de opwek van lokale duurzame energie. Samen met onze lokale partners werken we aan duurzame energielandschappen van, voor en door inwoners. Zo zorgen we ervoor dat energie niet langer een ver-van-mijn-bed-show is, maar iets waarop je zelf invloed hebt. De energietransitie heeft pas echt kans van slagen als inwoners van dichtbij meemaken dat verduurzaming nieuwe kansen biedt.

Waarom

Hoe?

Door samen duurzame landschappen met meerwaarde te bouwen

Wij vinden het belangrijk dat bewoners van onze regio invloed hebben op de energie die in hun eigen buurt wordt opgewekt. Dat biedt nieuwe kansen. Als burgers zelf iets te vertellen hebben levert een project meer op dan alleen schone energie. Door samen energie met zon en wind op te wekken zijn we al goed onderweg. Maar als we de energie op een slimme manier zouden kunnen opslaan staan we met elkaar nog sterker. Daar werken wij aan.

Hoe

Voor wie?

Bewoners van de regio doen mee. Samen zorgen we voor onze eigen, schone energie

Ons landschap verandert in de toekomst radicaal. Om klimaatdoelen te halen moeten er in onze regio tientallen windmolens en zonnevelden bij komen. Op tekentafels van de gemeenten wordt druk gesleuteld aan de inpassing van grote energieprojecten in ons landschap. Nieuwe energieprojecten hebben veel impact op de omgeving. We kunnen dus maar beter zorgen dat we er zelf invloed op hebben.

Voor wie

Lokale participatie

Bij de ontwikkeling van een energieproject betrekken we de inwoners en bedrijven uit de buurt zoveel mogelijk. Dat begint met het zorgvuldig in gesprek gaan met de omwonenden, die ook een stem hebben in het ontwerp. Via een collectief, coöperatie of community kunnen bewoners meedenken en meebeslissen. Zij bepalen zelf hoe zij de participatie het liefst zien. Voorop staat dat inwoners en bedrijven de vruchten plukken van de energie-opwek in hun eigen omgeving. En er niet alleen maar last van hebben. Zo levert een duurzaam landschap niet alleen schone energie op, maar ook onverwachte kansen.

De voordelen van lokale groene energie

  • Duurzaam energie genereren via windmolens en zonnepark
  • 100% lokale groene energie
  • Verzeker volgende generaties van een gezond milieu
  • Marktconforme tariefstelling
  • Veelal in coöperatievorm of stichting
  • Samenwerking met lokale partijen
  • Rekening houdend met lokale wensen en mogelijkheden
  • Verdiensten komen ten goede aan de lokale leefomgeving

We geloven sterk

in het belang van lokale winning

Wij kiezen voor het lokaal opwekken van duurzame energie. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze energie 100% groen is en onze klanten weten waar hun stroom vandaan komt. Zo komt energie, dichtbij huis, tot leven. Maar we gaan nog een stap verder. Want met de komst van energieprojecten verandert het landschap en dat heeft veel impact. We kunnen maar beter zorgen dat we er zelf iets over te zeggen hebben. We willen onze energievoorziening veranderen, door inwoners en bedrijven zelf regie te geven. Door bewoners van de regio een stem te geven plukken we samen de vruchten.

Gratis magazine
Aanvragen

Pim de Ridder vertelt je er graag meer over.

Gesprek aanvragen of Plan call of afspraak in

it’s all

local

Een nieuwe energievoorziening in handen van de Terheijdenaren

In het Noord-Brabantse dorp Terheijden, onder de rook van Breda, gebeurt iets bijzonders. Daar werken inwoners samen in het Traais Energie Collectief aan een nieuwe, duurzame energievoorziening waarvan ze zelf eigenaar zijn. Stroom en warmte kunnen de Terheijdenaren afnemen bij hun eigen energiebedrijf de Traaise Energie Maatschappij, een lokaal merk van Hezelaer Energy.

it’s all

sustainable

Duurzaam landschap om energie lokaal te organiseren

In Nijmegen-Noord werkt ontwikkelaar Wiek-II, een van onze lokale merken, aan Energielandschap de Grift. In dit innovatieve, duurzame landschap komen windmolens, zonnepanelen en slimme opslag van energie samen. Zo kunnen we meer duurzame energie opwekken. Ook kunnen we pieken en dalen in de energieproductie opvangen. Wiek-II wil zo het opwekken en leveren van energie lokaal en in eigen hand organiseren.

Duurzaam landschap om energie lokaal te organiseren

Bekijk project

Een nieuwe energievoorziening in handen van de Terheijdenaren

Bekijk project

Energie uit wind en zon samen met bedrijven aan de grens

Bekijk project

Bekijk projecten

Op de as tussen Breda en Nijmegen realiseren we verschillende energieprojecten die de dorpen, steden en gebieden sterker maken. Hier bouwen we aan duurzame landschappen, samen met de gebruikers. Door inwoners en bedrijven zelf de regie te geven, veranderen we de energievoorziening. Neem gerust een kijkje en hou deze kaart in de gaten. Er ligt nog veel moois in het verschiet.

Plan call of afspraak in