Eigen energievoorziening Terheijden

Een nieuwe energievoorziening in handen van de Terheijdenaren

In het Noord-Brabantse dorp Terheijden, onder de rook van Breda, gebeurt iets bijzonders. Daar werken inwoners samen in het Traais Energie Collectief aan een nieuwe, duurzame energievoorziening waarvan ze zelf eigenaar zijn. Stroom en warmte kunnen de Terheijdenaren afnemen bij hun eigen energiebedrijf de Traaise Energie Maatschappij, een lokaal merk van Hezelaer Energy.

Traais Energie Collectief

In Terheijden leeft de energietransitie volop. Bijna 700 inwoners, dat is meer dan 10 procent van de bevolking, is lid van het Traais Energie Collectief (TEC). Het collectief is ambitieus en wil Terheijden als eerste dorp in Brabant energieneutraal maken. Met zon, wind en warmte zetten inwoners samen energieprojecten op die in handen komen van de Terheijdenaren zelf. Het collectief zorgt voor verbinding in het dorp, onder meer door regelmatig drukbezochte meet-ups te organiseren. Onder de leden is ook een grote club vrijwilligers actief die zich belangeloos inzet voor een duurzaam dorp.

Energieprojecten

Het Traais Energie Collectief werkt aan een eigen windmolen naast het dorp, aan een zonnepark waar inwoners kunnen recreƫren en aan een warmtenet om de huizen in de toekomst zonder gas te verwarmen. Het is de bedoeling dat de opgewekte energie straks samenkomt in een innovatieve Energiebrouwerij, een verbouwd historisch pand en straks ontmoetingsplek voor de Terheijdenaren. TEC wil hier het kloppend hart van energiedorp Terheijden van maken.

Traaise Energie Maatschappij

Ons lokale merk Traaise Energie Maatschappij (TREM) is het werkbedrijf achter het Traais Energie Collectief. Zo zorgt de TREM voor de professionele ontwikkeling van de projecten. De TREM is ook het eigen energiebedrijf van de Terheijdenaren waar zij stroom en straks ook warmte uit het warmtenet kunnen afnemen. Via een prioriteitsaandeel hebben inwoners die lid zijn van TEC zeggenschap over de TREM. Zo kunnen zij meebeslissen over de opbrengsten van de energieverkoop. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om hiermee hun dorp sterker te maken. Denk aan een initiatief voor een jeugdhonk, ruimere openingstijden voor het zwembad of een opknapbeurt voor het pontje over de Mark. Ook kunnen inwoners financieel bijdragen aan de ontwikkeling van de energieprojecten door obligaties aan te schaffen. Inwoners dragen zo een-op-een bij aan hun toekomstige eigen energievoorziening.

Contact of Meer informatie