Energielandschap de Grift

Duurzaam landschap om energie lokaal te organiseren

In Nijmegen-Noord werkt ontwikkelaar Wiek-II, een van onze lokale merken, aan Energielandschap de Grift. In dit innovatieve, duurzame landschap komen windmolens, zonnepanelen en slimme opslag van energie samen. Zo kunnen we meer duurzame energie opwekken. Ook kunnen we pieken en dalen in de energieproductie opvangen. Wiek-II wil zo het opwekken en leveren van energie lokaal en in eigen hand organiseren.

Wind en zon

De vier molens van Windpark Nijmegen-Betuwe vormen de basis van Energielandschap de Grift. De wieken draaien sinds 2016. Wiek-II heeft het project ontwikkeld in nauwe samenwerking met Energiecoöperatie WPN. Maar liefst 1000 inwoners van Nijmegen en omgeving zijn samen eigenaar van het windpark. In 2021 is onder de windmolens de bouw van Zonnepark de Grift van start gegaan. Uniek is dat lokale aannemers dit project bouwen. Ook het zonnepark komt via de coöperatie in handen van inwoners. De windmolens en zonnepanelen zijn samen goed voor groene stroom voor ruim 8000 huishoudens. Op deze manier maken inwoners Nijmegen op eigen kracht duurzaam. Mooi, want de opbrengst van de stroomverkoop blijft in de regio en draagt bij aan de lokale economie.

Cable pooling, primeur in de regio

Energielandschap de Grift loopt voorop in innovatie. Met cable pooling gaat de stroom van het zonnepark via de kabel van het windpark naar het elektriciteitsnet. Wind en zon gaan daarbij goed samen, want als het hard waait schijnt de zon meestal niet en andersom. Zo gebruiken we de kabel optimaal. Daardoor gaat er minder energie verloren en maken we meteen de energievoorziening stabieler. Deze techniek is een primeur in de regio Arnhem-Nijmegen.

Slimme opslag

Ook onderzoekt Wiek-II samen met lokale partijen de mogelijkheden om energie op te slaan op het terrein. Dit kan bijvoorbeeld met grote batterijen. Vraag en aanbod kunnen we dan in de toekomst nog beter op elkaar afstemmen. Een andere manier om dit voor elkaar krijgen is door slimme energiesystemen te bouwen. Door software met algoritmes te combineren kun je onder andere energiestromen beter aansturen en pieken opvangen. Geen utopie, want op kleine schaal gebeurt dit al in ons land.

Opmaat naar energiebedrijf van inwoners

Energielandschap de Grift biedt een mooie kans om energie in de toekomst lokaal te organiseren. De opgewekte energie kunnen we bijvoorbeeld onderling uitwisselen en aan onszelf leveren. Zeggenschap over energie blijft op die manier in eigen hand. Energielandschap de Grift kan zo de opmaat zijn naar een eigen energiebedrijf van inwoners.

Contact of Meer informatie