bnr-podcast-header-hezelaer

Positieve energie

Altijd goed om gelijkgestemden te horen. Hieronder een column van Paul Laseur op BNR, waar wij ons helemaal in kunnen vinden.

Bron: www.bnr.nl of hier te beluisteren

Het gaat nu echt beginnen, de energietransitie. Dit weekend is een overheidscampagne gestart die nut en noodzaak van duurzame energie nog eens extra moet benadrukken. Kranten- en onlineadvertenties vragen aandacht voor de Regionale Energiestrategieën.

Waarin ‘zoekgebieden’ worden aangewezen voor zonne- en windenergie. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat in 2030 70 procent van onze elektriciteit uit duurzame bronnen kan worden opgewekt, zoals afgesproken in het klimaatakkoord. Voor de uitvoering van dat klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s, waarin gemeenten samenwerken.

Betrokkenheid

Binnen de ruim 300 gemeenten van ons land en onder de bevolking neemt de ongerustheid intussen toe. Met het schrikbeeld van grote zonneparken en superwindmolens die het landschap verpesten, de horizon vervuilen en geluidshinder veroorzaken. Met alle gezondheidsrisico’s die daaraan wellicht kleven. Maar die ongerustheid duidt ook op betrokkenheid. Burgers en lokale gemeenschappen tonen zich nauw betrokken bij de onafwendbare omschakeling naar nieuwe vormen van decentrale energieopwekking. Dat lijkt mij een goede zaak. En een kans die de overheid zou moeten aangrijpen, om het vertrouwen van burgers weer een beetje terug te winnen.

Poldermentaliteit

Ons kleine land is groot geworden in de gezamenlijke strijd tegen het water. Diezelfde poldermentaliteit kan nu helpen om de energietransitie vorm te geven. Met maatwerk op lokaal niveau toewerken naar dat ene gemeenschappelijke doel: 70 procent duurzame elektriciteit in 2030. Elke energieregio zal daaraan z’n steentje moeten bijdragen. En gemeenten zullen daarvoor hun bevolking moeten mobiliseren en motiveren. Om op lokaal niveau tot een aanvaardbare verdeling te komen van de lusten en de lasten. De ene gemeente zal daarbij inzetten op 300 kleine windmolens van 20 meter hoog. Terwijl de ander kiest voor één grote windturbine met dezelfde opbrengst. Weer anderen zullen daarnaast de nodige ruimte vinden voor zonnepanelen, op daken van schuren en woningen.

Maatschappelijk draagvlak

Het maatschappelijk draagvlak voor de grootschalige opwekking van duurzame energie zal op lokaal niveau gevonden moeten worden. Waar burgers trots kunnen zijn op wat zij met hun gemeenschap hebben bereikt: Hún windmolens, hún zonnepanelen. Die hún elektriciteit opwekken. De energietransitie stelt onze samenleving niet alleen voor een gigantische uitdaging. Maar kan ook de saamhorigheid helpen bevorderen.

Prettige maandag!

Overzicht