Nieuwe studie: 85 procent grote daken na kleine aanpassing geschikt voor zonnepanelen

Bron: Solar Magazine

85 procent van de grote daken in Nederland is na een kleine aanpassing geschikt voor zonnepanelen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de TKI Urban Energy naar constructieve beperkingen voor zonnepanelen op daken.

Vooral agrarische gebouwen en oude panden zijn volgens de onderzoekers kansrijk. Het onderzoek is uitgevoerd door SYSTEMIQ in opdracht van en in samenwerking met TKI Urban Energy en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Verzekeraar en stroomnet

De analyse is tot stand gekomen aan de hand van 164 constructieve rapporten en 20 diepte-interviews met projectontwikkelaars, ingenieursbureaus en andere stakeholders. Het onderzoek heeft expliciet alleen gekeken naar de constructieve beperkingen. Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn waarom een dak geen pv-installatie krijgt, bijvoorbeeld bezwaar van verzekeraars of een vol stroomnet.

1,1 terawattuur extra zonne-energie

Er ligt volgens de studie op dit moment 2,8 terawattuur aan zonnepaneelinstallaties op grote daken in Nederland. De projecten in de pijplijn zijn nog eens goed voor 5,9 terawattuur aan nieuwe zon-op-daksystemen tot 2030.

Met minimale aanpassingen kan daar nog een keer 1,1 terawattuur extra bij komen tot 2030. De onderzoekers stellen dat de benodigde investering voor een lichte constructieve beperking namelijk minder dan 10 euro per vierkante meter en daarmee gemiddeld 10 procent van de investeringskosten bedraagt. Die 1,1 terawattuur zonne-energie is goed voor 10 vierkante kilometer aan dakoppervlak die er extra bij komt, oftewel circa 1.000 grootschalige zonnedaken. Dat is genoeg voor het elektriciteitsverbruik van 400.000 huishoudens.

Beperking vaakst bij agrarische panden

Distributiecentra, agrarische bijgebouwen, (niet zware) industriepanden en oude panden. De meeste agrarische panden hebben een lichte beperking. Meer dan de helft van de distributiecentra, industriepanden en oude panden heeft geen beperking. Bij het berekenen van de beperkingen is gekeken naar de draagkracht van het gebouw, het gewicht van het dak zelf, de variabele belasting met bijvoorbeeld sneeuwval, de constructiematerialen en de gevolgen van bezwijking. De maatregelen zijn gecategoriseerd naar het verlichten van de belasting, aanpassen van het zonne-energiesysteem of versterken van de constructie.

Type gebouw Geen beperking Licht beperkt Zwaar beperkt
Distributiecentra 66 procent 9 procent 25 procent
Agrarische gebouwen 2 procent 94 procent 4 procent
(Niet zware) Industriepanden 70 procent 4 procent 26 procent
Oude panden 54 procent 39 procent 7 procent


Subsidie

De aanpassingskosten voor de daken zijn vaak niet meegerekend in de businesscases en subsidieaanvragen. Daar moet, ook bij de overheid, meer aandacht voor zijn, vindt de TKI Urban Energy. Met name in een markt waarin de marges flink onder druk staan, is dit een risico voor snelle uitrol. Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy: ‘Constructieve beperkingen waren tot nu toe een blackbox, maar het onderzoek laat zien dat we met minder dan 10 procent van de investeringskosten enorme stappen kunnen zetten. Kortom: er is nog een flinke hoeveelheid dak die met een kleine financiële impuls vol gelegd kan worden. Maar het vraagt wel dat je echt goed kijkt naar wat je wel en niet meerekent in je businesscase. En qua subsidies kan de overheid daar ook meer mee doen.’

Belangrijkste conclusies

De belangrijkste conclusies die de onderzoekers van SYSTEMIQ in het rapport ‘Constructieve beperkingen voor zon-op-dak in utiliteitsbouw’ trekken, zijn:

  • Circa 40 procent van het potentieel voor zon-op-dak in de utiliteitsbouw heeft ‘geen’ constructieve beperking; circa 45 procent heeft een ‘lichte’ beperking. De resterende circa 15 procent is ‘zwaar beperkt’ en vereist meerdere maatregelen.
  • In de categorie ‘licht beperkte daken’ zijn de kosten voor maatregelen gemiddeld 15 euro per vierkante meter en voor ‘zwaar beperkte daken’ 75 euro per vierkante meter. Daken met ‘geen’ beperking kunnen in sommige gevallen wel kleine maatregelen nodig hebben met een kostenplaatje van 1 euro per vierkante meter.
  • Constructieve maatregelen kosten gemiddeld genomen minder dan alternatieven zoals lichtgewicht zonnepanelen, het aanpassen van het legplan en het vervangen van de dakbedekking.
  • Sommige maatregelen kunnen het proces in het pand verstoren, of verlagen het opwekpotentieel, andere hebben juist koppelkansen.
  • Agrarische bijgebouwen hebben zowel een hoog potentieel als lage verwachte interventiekosten. Oude panden hebben hoge verwachte interventiekosten en een hoog oppervlaktepotentieel. Distributiecentra & (niet zware) industriepanden hebben een lager potentieel en lagere verwachte interventiekosten.
  • Marges van zon-op-dakprojecten zijn gedaald en daarmee is er een kleiner budget om interventies voor constructieve beperkingen te financieren. Deze daling is gedreven door dalende subsidiebedragen en tegelijkertijd licht gestegen bouwkosten.
Overzicht