Hoe werkt het prijsplafond en de compensatie voor huishoudens met een blokaansluiting?

“Samen de energieproblemen het hoofd bieden…”

In 2023 geldt er een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikaansluiting1 met een verblijfsfunctie2. Dit betekent dat zij tot een bepaald gebruik niet meer betalen dan een maximale prijs voor elektriciteit, gas en stadsverwarming. Door dit prijsplafond krijgen de meeste huishoudens en klein zakelijke afnemers korting op hun energierekening.  

Korting op de energienota  

Tot een verbruik van 2.900 kilowattuur elektriciteit, 1.200 m³ gas en 37 gigajoules stadsverwarming gelden in 2023 maximale tarieven. Onderstaande tarieven zijn inclusief energiebelasting en btw. 

  • € 0,40 per kWh elektriciteit  
  • € 1,45 per m³ gas 
  • € 47,38 per GJ stadswarmte 

Door het maximale tarief krijgen huishoudens en bedrijven waarop het prijsplafond van toepassing is een korting op de energienota. Deze korting wordt betaald door de overheid. 

Verbruik je meer energie dan het verbruiksplafond? Dan betaal je over dat verbruik je normale contracttarief. Wanneer het contracttarief lager is dan het tarief op het prijsplafond, dan geldt dit contracttarief voor het totale verbruik.  

Voor wie is het prijsplafond? 

  • Het prijsplafond geldt voor alle kleinverbruikers met een verblijfsfunctie. Onder kleinverbruikers valt iedereen met een kleine energieaansluiting1. Bijvoorbeeld huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Bijvoorbeeld een woning, kantoor of café. Het prijsplafond geldt bijvoorbeeld niet voor een garagebox met een aparte aansluiting en eigen energiecontract.  
  • Heb je in november en december de energiecompensatie van 190 euro ontvangen, dan zal het prijsplafond ook voor jou van toepassing zijn.
  • Huishoudens met een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) vallen niet onder het prijsplafond. Zij krijgen een vast bedrag per zelfstandige wooneenheid (bijvoorbeeld een appartement) of onzelfstandige wooneenheid (bijvoorbeeld een studentenkamer). De overheid verwacht de exacte regeling in februari 2023 gereed te hebben. Op dat moment wordt deze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 van toepassing.
  • Mkb-bedrijven met een kleinverbruikaansluiting vallen onder het prijsplafond. Voor energie-intensieve mkb-bedrijven (ook met grootverbruikaansluitingen) komt er een speciale compensatieregeling. Bekijk ook: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/hulp-bij-energiekosten/tek 

Meer informatie over het prijsplafond en een aantal rekenvoorbeelden zijn te vinden op de overheidswebsite: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-kabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit

1) Een kleinverbruikaansluiting heeft een aansluitcapaciteit t/m 3x80A voor elektriciteit of t/m G25 voor gas

2) Van een verblijfsfunctie is sprake wanneer het gaat om energie voor een pand waarin mensen kunnen verblijven. Denk daarbij aan een woning of een bedrijf, zoals een fabriek of restaurant. Een toiletgebouw, parkeergarage, volkstuin of aanlegsteiger hebben geen verblijfsfunctie.

 

Vast bedrag aan compensatie voor huishoudens met blokaansluiting

Huishoudens met een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) vallen niet onder het prijsplafond. Zij krijgen een vast bedrag per zelfstandige wooneenheid (bijvoorbeeld een appartement) of onzelfstandige wooneenheid (bijvoorbeeld een studentenkamer). Hoeveel dit precies is, is nog niet bekend. Maar het zal vergelijkbaar zijn met de gemiddelde korting voor huishoudens die onder het prijsplafond vallen. Het bedrag zal voor onzelfstandige wooneenheden in principe lager zijn dan voor zelfstandige wooneenheden, omdat het energieverbruik voor een kamer gemiddeld ook lager is dan dat van een hele woning.

€ 380 extra steun voor huishoudens in zelfstandige wooneenheid met blokelektriciteit

Huishoudens in een zelfstandige wooneenheid met blokelektriciteit krijgen € 380 extra korting, omdat zij in november en december 2022 geen gebruik konden maken van de € 190 korting op hun energierekening. Ook onzelfstandige wooneenheden krijgen hiervoor nog een tegemoetkoming. Het kabinet overweegt deze tegemoetkoming aan te passen op het gemiddeld lagere verbruik van deze doelgroep.

Het kabinet verwacht dat de regeling half februari klaar is. Zodra de regeling klaar is, gaat deze met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023. De compensatie kun je waarschijnlijk rechtstreeks aanvragen bij de overheid, zodra deze definitief is. Op 18 januari 2023 gaf de overheid een schatting van de hoogte van de compensatie voor huishoudens met blokaansluiting.

 

Vragen en antwoorden

Ik heb zonnepanelen. Geldt het prijsplafond voor of na salderen?
Het prijsplafond geldt na salderen.

Ik heb hoge energiekosten vanwege medische apparatuur. Houdt het prijsplafond hier rekening mee?
Het prijsplafond is een algemene maatregel die snel ingevoerd moet worden en makkelijk uitvoerbaar moet zijn. Dat betekent dat de maatregel geen rekening houdt met kwetsbare huishoudens die om gezondheidsredenen veel energie verbruiken. Het kabinet wil deze groep onder andere helpen met de koopkrachtmaatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Ook kijkt het kabinet of er een noodfonds kan komen voor kwetsbare huishoudens.

Mag mijn energieleverancier een hoger bedrag vragen als ik energie verbruik boven het prijsplafond?
Als jij meer verbruikt dan de door de overheid vastgestelde gemiddelde verbruiken, dan mag jouw energieleverancier het tarief toepassen dat is overeengekomen via jouw energiecontract.

Maken de energieleveranciers extra winst doordat de overheid een deel van de rekening betaalt?
Door het prijsplafond betalen veel klanten een lager tarief aan hun energieleverancier dan hun normale tarief. Leveranciers lopen daardoor inkomsten mis. De overheid geeft de leveranciers een subsidie om dat te compenseren. Leveranciers moeten de subsidie gebruiken om de kosten van het prijsplafond te betalen. Ze mogen er dus geen extra winst door maken. Dit moeten ze ook aantonen met een door een onafhankelijke accountant gecontroleerde administratie.

Geldt het prijsplafond ook als ik overstap van energieleverancier?
Je kunt ook in 2023 overstappen naar een andere energieleverancier. Jouw oude en nieuwe leverancier passen dan allebei een deel van het maximale verbruik toe op jouw energierekening. Daarbij houden ze rekening met wanneer jij overstapt. Ze gebruiken daarvoor een zogenaamd ‘gestandaardiseerd verbruiksprofiel’. Dat betekent dat het verbruik dat onder het plafond valt wordt verdeeld over het jaar op een manier die aansluit bij het gemiddelde verbruik van gas en elektriciteit. Daarbij geldt een hoger verbruik in de winter en een lager verbruik in de zomer.

Deze verdeling is bij elke leverancier en voor iedereen hetzelfde. Als jij overstapt maakt het voor het prijsplafond dus niet uit hoeveel energie je tot en met dat moment precies hebt verbruikt. Zo hoeven jouw oude en nieuwe leverancier de gegevens niet onderling uit te wisselen en neem je een deel van het prijsplafond dat aansluit bij het verbruik mee naar jouw nieuwe leverancier.

Wat gebeurt er met het prijsplafond als ik een maand op vakantie ga en dus weinig energie gebruik?
Voor het prijsplafond maakt het niet uit of je in de ene maand relatief veel energie gebruikt en in een andere maand juist weinig, omdat je bijvoorbeeld op vakantie bent. Wel maakt het uit wanneer je jouw jaarnota krijgt of wanneer je overstapt naar een andere leverancier.

Voor de meeste huishoudens is het prijsplafond verdeeld over twee periodes: de periode vóór de jaarnota en de periode ná de jaarnota. Het verbruik dat voor toepassing van het prijsplafond in deze periodes mag worden verbruikt wordt bepaald aan de hand van een vastgestelde verdeling die voor iedereen geldt.

Hezelaer Energy rekent iedereen echter af per kalenderjaar. Op deze manier voorkomen we dat je onverhoopt nadeel ondervindt van de verdeling die de overheid voorschrijft en kun je het prijsplafond volledig benutten.

Overzicht