it’s all

clear

Opgewekte stroom salderen? Zó werkt het!

Als jij saldeert, dan betekent dit dat jij elektriciteit terug levert aan het net. Dat is dus duurzame elektriciteit die jij zelf opwekt. En je hebt het vast al vernomen: in februari 2024 stemde de Eerste Kamer tegen de afschaffing van de salderingsregeling voor kleinverbruikers. Wat betekent dit voor je energierekening? Wat is de betekenis ervan voor de energietransitie? In dit bericht leggen we uit hoe Hezelaer Energy omgaat met saldering bij de verschillende contractvormen die je kunt kiezen.

Salderen per contractvorm

Bij dynamische energieprijzen maken we onderscheid tussen de spotmarktprijs van de EPEX beurs en de kosten. Voor dynamische energieprijzen heb je een slimme meter nodig.

EPEX spotmarktprijs (indextarief)
Voor iedere kWh aan invoeding ontvang je de EPEX spotmarktprijs, mits deze positief is. Is de EPEX spotmarktprijs negatief, dan betaal je deze prijs voor je invoeding. De uurvolumes worden gekoppeld aan de uurprijzen. Als de meter dit toelaat wordt hiervoor je meetdata toegepast. Voor jouw gemak en inzicht zie je op de afrekening een gewogen tarief terug. Bij Hezelaer Energy it’s all clear.

Kosten
Ongeacht of de EPEX spotmarktprijs positief of negatief is, betaal je een Marktprijsafhankelijke kostenopslag (in % en €) en VolFlex-kosten (in €) over het gesaldeerde volume per uur. Eerst wordt bekeken wat er binnen het uur aan afname en/of invoeding is geweest. Binnen ieder uur wordt namelijk het totaal aan afname en invoeding tegen elkaar weggestreept. Dit leidt per uur tot een netto afname volume óf een netto invoeding volume. Beide kosten worden afzonderlijk berekend over het totale volume van alle uren met netto afname én het totale volume van alle uren met netto invoeding.

Lees verder over VolFlex met zonnepanelen

Heb je een VolFlex-contract maar (nog) geen slimme meter? Indien er bij kleinverbruik aansluitingen geen beschikking is over een op afstand uitleesbare slimme meter, dan wordt de levering van energie afgerekend op basis van het Variabel-contract met maandelijks geactualiseerde tarieven. Deze variabele tarieven worden iedere maand van tevoren per e-mail gecommuniceerd. Je bent dus altijd geïnformeerd! Het maandelijkse leveringstarief geldt zowel voor de afname als de invoeding in deze maand. Alle afname en invoeding wordt per maand tegen elkaar weggestreept.

Wil je gebruik maken van dynamische energieprijzen? Vraag dan alsnog een slimme meter aan bij je netbeheerder. Zodra de meter is geplaatst rekenen we vanaf dat moment vanzelf dynamisch af.

We spreken afzonderlijke tarieven af voor afname en invoeding. Binnen ieder uur strepen we vervolgens alle afname en invoeding tegen elkaar weg. Blijft er netto afname over in één uur? Dan betaal je het tarief voor afname. Lever je meer terug dan je verbruikt in één uur? Dan ontvang je het tarief voor invoeding. Op de afrekening worden alle uren met netto afname én alle uren met netto invoeding bij elkaar opgeteld.

Bij MarktVast-contracten wordt onderscheid gemaakt tussen de Endex termijnmarktprijs en de kosten.

Endex termijnmarktprijs (indextarief)
Voor iedere kWh aan invoeding ontvang je de gemiddelde termijnmarktprijs – het zogenaamde MarktVast-indextarief – over de afgesproken inkoopperiode. Je betaalt hetzelfde MarktVast-indextarief voor al je afname. Dit tarief is hetzelfde voor het hele kalenderjaar.

Kosten
Je betaalt een Marktprijs afhankelijke kostenopslag (in %) en MarktVast-kosten (in €) over het gesaldeerde volume per uur. Eerst wordt binnen het uur bekeken wat er aan afname en/of invoeding is geweest. Binnen ieder uur wordt het totaal aan afname en invoeding tegen elkaar weggestreept. Dit leidt per uur tot een netto afname volume óf een netto invoeding volume. Beide kosten worden apart berekend over het totale volume van alle uren met netto afname én het totale volume van alle uren met netto invoeding. De Marktprijs afhankelijke kostenopslag is hoger voor invoeding dan voor afname omdat de energie op de beurs ook veel minder waard is op momenten dat er veel wordt opgewekt.

CombiGarant is een product voor grootzakelijke afnemers. Heb je een CombiGarant-contract voor een kleinverbruik aansluiting? Deze kleinverbruik aansluitingen met opwek vallen buiten het CombiGarant-contract. Ze worden hetzelfde behandeld als bij een VolFlex-contract.

Ongeacht de contractvorm die je kiest, wordt de Energiebelasting voor alle afname en invoeding per afrekeningsperiode – meestal een jaar – tegen elkaar weggestreept. Je betaalt alleen Energiebelasting over de netto afname die na saldering overblijft op de afrekening.

Altijd een eerlijk energietarief
Bij al onze contractvormen is de vergoeding een afgeleide van de daadwerkelijke waarde van de energie op de beurs. Bij Hezelaer Energy weet je dus zeker dat je altijd een eerlijk tarief betaalt of ontvangt, ongeacht de contractvorm die je kiest. Ben je benieuwd waarom we de opgewekte energie op deze manier verrekenen? Je leest er meer over in dit bericht.

Bij welke contractvorm krijg ik de hoogste terugleververgoeding?
Bij vaste prijzen – zoals bij BudgetZeker en MarktVast, maar ook in mindere mate bij de variabele tarieven van VolFlex zonder slimme meter – ligt het tarief voor een langere periode vast. In ruil voor de zekerheid die je hiermee verkrijgt, is de opbrengst voor je opwek hierdoor doorgaans wat lager dan bij dynamische prijzen. Dit komt door de risicopremie voor het lang van tevoren inkopen. Bovendien is je opgewekte stroomvolume moeilijk lang van tevoren te voorspellen. Bij een dynamisch energiecontract valt deze risicopremie weg en kunnen we je opwekvolume veel beter inschatten. Hierdoor krijg je meestal een hogere vergoeding. De prijs beweegt direct mee met de beurs, dus de vergoeding schommelt wel van tijd tot tijd. It’s all fair.

Werkt Hezelaer Energy ook met extra terugleverkosten?
In de markt zien we dat steeds meer leveranciers extra terugleverkosten in rekening brengen. Zo brengen ze de energiekosten op de factuur in lijn met de daadwerkelijke prijzen op de energiemarkt. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de energieprijs laag of negatief is wanneer er veel duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Hezelaer Energy pakt dit anders aan en brengt geen aparte aparte terugleverkosten in rekening.

VolFlex met slimme meter (dynamisch)
Bij dynamische energieprijzen is het niet nodig om de terugleverkosten te rekenen omdat je al per uur de prijs van de beurs betaalt of ontvangt. De trend op de energiemarkt wordt automatisch verwerkt in je uurprijzen.

VolFlex zonder slimme meter (variabel) en BudgetZeker (vast)
Hierbij zitten de ’terugleverkosten’ in het tarief verwerkt. Er zijn aparte tarieven voor afname (hoger) of invoeding (lager), zodat ze in lijn zijn met de waarde op de energiemarkt.

Helpt de salderingsregeling voor de energietransitie?
Energie wordt meestal op andere momenten opgewekt dan verbruikt. Vraag en aanbod zijn niet goed in balans en de mogelijkheid voor opslag in batterijen is vooralsnog kostbaar. Dit belast het elektriciteitsnet enorm. Bovendien leidt dit tot lage of soms zelfs negatieve energieprijzen als de zon schijnt, de wind waait en het verbruik laag is. De salderingsregeling houdt deze situatie in stand. Brancheorganisatie Netbeheer Nederland pleit er dan ook voor om de opgewekte eigen zonnestroom niet verloren te laten gaan. Benieuwd hoe dit zit?