Wat we nu weten over het prijsplafond?!

Plannen kabinet met tijdelijk prijsplafond voor gas en elektriciteit
De energierekening voor huishoudens en kleine bedrijven moet omlaag. Daarom wil het kabinet dat mensen tijdelijk een maximale prijs gaan betalen voor gas en elektriciteit bij een gemiddeld energieverbruik. De regeling is nog niet helemaal voltooid. Hieronder staat de informatie die op dit moment bekend is. Het is de bedoeling dat eind november alle details bekend zijn.

Prijsplafond van 1 januari tot en met 31 december 2023
Het plan van het kabinet is dat alle kleinverbruikers van energie tot een bepaald verbruik niet meer dan een maximale prijs gaan betalen. Doel hiervan is om de energierekening voor hen minder hoog te maken. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Onder kleinverbruikers valt iedereen met een kleine energieaansluiting, zoals huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Denk daarbij aan een woning, kantoor of café. Het prijsplafond geldt dus niet voor bijvoorbeeld een garagebox met een aparte aansluiting en eigen energiecontract.

Elektriciteit
Maximaal jaarverbruik: 2.900 kWh
Maximale prijs*:  € 0,40 per kWh

Gas
Maximaal jaarverbruik: 1.200 m3
Maximale prijs*:  € 1,45 per m3

*Inclusief energiebelasting en btw

Iedereen die meer energie verbruikt dan de maximale aantallen, betaalt voor het verbruik boven de grens het tarief uit het energiecontract. Het tijdelijke prijsplafond geldt voor alle soorten contracten, dus vast en variabel. Heb je een contract met tarieven die lager zijn dan de maximale prijs van het prijsplafond? Dan betaal je het tarief uit jouw contract. Je bent dus nooit duurder uit.

Het prijsplafond geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Met de komst van dit prijsplafond vervalt per 1 januari 2023 de btw-verlaging op energie.

Stand van zaken van de plannen
Het kabinet is de plannen voor het prijsplafond aan het uitwerken en gaat ze daarna voorleggen aan de Tweede en Eerste Kamer.


Vragen en antwoorden

Ik ben aangesloten op een warmtenet. Is het prijsplafond voor mij ook voordelig?
Ook huishoudens die met een eigen aansluiting zijn verbonden aan een warmtenet gaan profiteren van het prijsplafond. Het tarief wordt gekoppeld aan het prijsplafond voor gas en wordt € 47,39 per Gigajoule. Dit tarief geldt tot een verbruik van ongeveer 37 GJ. Dit is vergelijkbaar met het verbruiksplafond voor gas.

Wat betekent het prijsplafond voor gedeelde aansluitingen, zoals een appartementencomplex met 1 hoofdaansluiting?
Het ‘gewone’ prijsplafond functioneert niet goed voor huishoudens met een gedeelde aansluiting, zoals blokverwarming of een collectief energiecontract. Via deze regeling wordt een gebouw met blokverwarming of een collectief contract namelijk gezien als 1 huishouden, omdat het maar 1 aansluiting heeft. Het kabinet werkt met alle betrokken partijen aan het vinden van een goede oplossing. Het is de bedoeling dat daar eind november meer over bekend wordt gemaakt.

Ik heb zonnepanelen. Geldt het prijsplafond voor of na salderen?
Het prijsplafond geldt na salderen.

Ik heb hoge energiekosten vanwege medische apparatuur. Houdt het prijsplafond hier rekening mee?
Het prijsplafond is een algemene maatregel die snel ingevoerd moet worden en makkelijk uitvoerbaar moet zijn. Dat betekent dat de maatregel geen rekening houdt met kwetsbare huishoudens die om gezondheidsredenen veel energie verbruiken. Het kabinet wil deze groep onder andere helpen met de koopkrachtmaatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Ook kijkt het kabinet of er een noodfonds kan komen voor kwetsbare huishoudens.

Mag mijn energieleverancier een hoger bedrag vragen als ik energie verbruik boven het prijsplafond?
Als jij meer verbruikt dan gemiddeld mag jouw energieleverancier het tarief toepassen dat is overeengekomen via jouw energiecontract.

Maken de energieleveranciers extra winst doordat de overheid een deel van de rekening betaalt?
Door het prijsplafond betalen veel klanten een lager tarief aan hun energieleverancier dan hun normale tarief. Leveranciers lopen daardoor inkomsten mis. De overheid geeft de leveranciers een subsidie om dat te compenseren. Leveranciers moeten de subsidie gebruiken om de kosten van het prijsplafond te betalen. Ze mogen er dus geen extra winst door maken. Dit moeten ze ook aantonen met een door een onafhankelijke accountant gecontroleerde administratie.

Geldt het prijsplafond ook als ik overstap van energieleverancier?
Je kunt ook in 2023 overstappen naar een andere energieleverancier. Jouw oude en nieuwe leverancier passen dan allebei een deel van het maximale verbruik toe op jouw energierekening. Daarbij houden ze rekening met wanneer jij overstapt. Ze gebruiken daarvoor een zogenaamd ‘gestandaardiseerd verbruiksprofiel’. Dat betekent dat het verbruik dat onder het plafond valt wordt verdeeld over het jaar op een manier die aansluit bij het gemiddelde verbruik van gas en elektriciteit. Daarbij geldt een hoger verbruik in de winter en een lager verbruik in de zomer.

Deze verdeling is bij elke leverancier en voor iedereen hetzelfde. Als jij overstapt maakt het voor het prijsplafond dus niet uit hoeveel energie je tot en met dat moment precies hebt verbruikt. Zo hoeven jouw oude en nieuwe leverancier de gegevens niet onderling uit te wisselen en neem je een deel van het prijsplafond dat aansluit bij het verbruik mee naar jouw nieuwe leverancier.

Overzicht