Hoe groen is jouw wijk eigenlijk?

Tot de duurzame energiebronnen rekenen we zon, wind en aardwarmte. Ze zijn onuitputtelijk, dus raken nooit op. Anders dan niet-duurzame bronnen (kolen, olie en gas) veroorzaken ze geen luchtvervuiling. Ook kennen ze geen CO2-uitstoot. Duurzame energie, eveneens veelvuldig groene stroom genoemd, is een verzamelnaam van alle duurzame vormen van winning. Elke kilowattuur aan elektriciteit is trouwens traceerbaar, dus herleidbaar.

Gegarandeerd groen

CertiQ, de certificeringsorganisatie in Nederland, verstrekt een certificaat voor iedere eenheid duurzaam opgewekte stroom. Dit certificaat kent de benaming Garantie van Oorsprong (GvO). De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht opdat de registraties zorgvuldig verlopen en de verkregen groene stroom administratief niet meerdere keren aan de markt wordt aangeboden. Hierdoor is duurzame stroom dus gegarandeerd groen.

Lokale winning

De vraag naar groene stroom is in Nederland groter dan de productie, ondanks dat er steeds meer lokaal gewonnen wordt. Zodoende worden er ook buitenlandse GvO benut. Hezelaer Energy zet zich echter maximaal in om wijken, bedrijventerreinen, dorpen en steden in Nederland te bewegen tot lokale winning. Daartoe ontwikkelt zij projecten zoals die in Terheijden, onder de rook van Breda. Daar werken inwoners samen aan een nieuwe, duurzame energievoorziening waarvan ze zelf eigenaar zijn. Stroom en warmte kunnen de Terheijdenaren afnemen bij hun eigen energiebedrijf de Traaise Energie Maatschappij, een lokaal merk van Hezelaer Energy. Deze aanpak leidt niet alleen tot de groenste stroom van Nederland, maar ook tot de grootste lokale inzet en betrokkenheid.

Samen verduurzamen

Innovatie m.b.t. verduurzaming is de norm bij Hezelaer. Daarbij maken we alle keuzemogelijkheden transparant, want bij Hezelaer it’s all clear. Wie ook bijdragen wil leveren aan de verduurzaming van de eigen wijk, bedrijventerrein, dorp of stad, die vindt bij Hezelaer Energy een gewillig oor. Neem zeker even contact op. Dat kan via itsallclear@hezelaer.nl of telefonisch via 076 30 30 720.

Overzicht