Nieuwe kansen voor VvE’s: Vanaf nu subsidie voor basislaadinfrastructuur!

Nieuwe kansen voor VvE’s: Vanaf nu subsidie voor basislaadinfrastructuur!

Goed nieuws voor verenigingen van eigenaars (VvE’s)! Vanaf 1 januari is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het aanleggen van basislaadinfrastructuur binnen het kader van de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Voor de VvE is er een essentiële rol weggelegd door een basislaadinfrastructuur aan te leggen. Bewoners wordt vervolgens de mogelijkheid geboden om oplaadpunten te installeren. De voorzieningen in deze infrastructuur zorgen voor een veilig en slim laadproces voor elektrische voertuigen. Belangrijk om te weten is dat de subsidie specifiek gericht is op de kosten van de basislaadinfrastructuur zelf. Er wordt namelijk geen subsidie verleend voor de oplaadpunten zelf óf de installatie daarvan.

Voorwaarden voor subsidie
Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor basislaadinfrastructuur dienen de VvE’s te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit omvat onder andere het kunnen overdragen van een offerte voor de installatie van de basislaadinfrastructuur. Deze offerte moet duidelijk aangeven welke activiteiten deel uitmaken van de infrastructuur:

  • Elektriciteitsleidingen, leidingdoorvoeren en/of bekabeling
  • Onderverdeelkasten en/ of vlakbandbekabeling (ster- of ringaansluiting)
  • Voorzieningen voor optimale stroomverdeling en stroomverbruik (slim laden)
  • Centrale manier om oplaadpunten af te schakelen voor brandveiligheid, in (half) overdekte parkeergelegenheden
  • Datanetwerk voor verbinding met het internet

Subsidieaanvraag proces
De subsidieaanvraag dient vooraf te worden ingediend, samen met de offerte. Het is van groot belang dat de aanleg van de basislaadinfrastructuur pas van start gaat nadat de aanvraag is goedgekeurd. Als een deel van de bekabeling pas gelijktijdig wordt aangelegd met de oplaadpunten, dan wordt dit meegenomen in de basislaadinfrastructuur.

Hoeveel subsidie voor basislaadinfrastructuur
VvE’s ontvangen een subsidie van € 100,= per parkeerplaats waar daadwerkelijk basislaadinfrastructuur wordt aangelegd. Het aantal parkeerplaatsen waarop de infrastructuur wordt geïnstalleerd, bepaalt de hoogte van de subsidie. Belangrijk is wel dat de aanleg van de basislaadinfrastructuur plaatsvindt binnen één jaar na goedkeuring van de subsidieaanvraag.

Na de aanvraag
Na het indienen van de subsidieaanvraag ontvangt de VvE direct een ontvangstbevestiging per e-mail. De definitieve beslissing over de toekenning van de subsidie wordt binnen 13 weken na de aanvraag per post meegedeeld. Dit biedt VvE’s de mogelijkheid om snel te anticiperen op de financiering en planning van de basislaadinfrastructuur.

Kortom, deze subsidiekans in ’24 opent nieuwe mogelijkheden voor VvE’s om duurzaamheid te omarmen en bij te dragen aan de groei van elektrisch vervoer binnen de eigen lokaliteit. Grijp daarom deze kans aan en maak uw VvE gereed voor de toekomst van mobiliteit!

Ga naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Overzicht