Wat de Miljoenennota ons leert over de energierekening ’24…

Vorige maand presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota voor 2024. Wat betekent dit voor jouw energierekening? Dit weten we tot nu toe:

 

  • De energiebelasting voor elektriciteit (< 10.000 kWh per jaar) wordt verlaagd van € 0,12599 per kWh naar € 0,10880 excl. btw per kWh
  • De energiebelasting op aardgas (< 170.000 m³ per jaar) wordt maar liefst 19% verhoogd van € 0,48980 naar € 0,58296 excl. btw per m³
  • Er komt een nieuwe energiebelastingstaffel voor verbruik tot 2.900 kWh en 1.000 m³, waarvan het tarief voor de minimale energiebehoefte nog kan worden verlaagd
  • De vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting) wordt licht verhoogd, van € 493,27 naar € 521,81 excl. btw per jaar
  • Een gemiddeld huishouden is hierdoor zo’n € 80,- incl. btw per jaar meer kwijt aan overheidsheffingen

 

Vervallen prijsplafond
Het prijsplafond voor kleinverbruikers vervalt per 1 januari 2024. Het goede nieuws is dat de tarieven op de markt nu ver onder het prijsplafond liggen.

Subsidies voor bedrijven
Ook dit jaar kwam het belang van verduurzaming voor bedrijven aan bod in de Miljoenennota. Zo stelt het kabinet in 2024 en 2025 opnieuw budget beschikbaar voor de SDE++ regeling. De Energie-Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers wordt daarnaast verlengd met 5 jaar, namelijk t/m 2028.

Afbouw salderingsregeling onduidelijk
Verder werd duidelijk dat de afbouw van de salderingsregeling vanaf 2025 nog onzeker is. Dit komt omdat het wetsvoorstel nog door de Eerste Kamer moet gaan. Mocht dit wetsvoorstel niet worden aangenomen, zal een nieuw kabinet de toekomst van de salderingsregeling bepalen.

Forse stijging netbeheerkosten vanwege energietransitie
Ook vanuit de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is er meer bekend gemaakt over de netbeheerkosten van volgend jaar. De ACM verwacht dat huishoudens volgend jaar zo’n € 100,- incl. btw meer aan netbeheerkosten zullen betalen voor het transport van elektriciteit en gas naar hun woning. Dit heeft vooral te maken met noodzakelijke investeringen vanuit de netbeheerders die nodig zijn voor de energietransitie. Denk hierbij aan uitbreiding en onderhoud van het energienet. Ook is dit een gevolg van de gestegen energieprijzen.

Overzicht