Informatieplicht energiebesparing aangescherpt

“Samen de energieproblemen het hoofd bieden…”

Verbruikt je organisatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas per jaar? Neem zelf de regie in handen en lees wat er dit jaar op je af komt met de aangescherpte informatieplicht energiebesparing.

De informatieplicht energiebesparing is een wettelijke verplichting voor bedrijven en instellingen om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Deze verplichting bestaat al sinds 2019. In 2023 moet er opnieuw gerapporteerd worden. Organisaties maken hierbij gebruik van de Erkende Maatregelenlijsten (EML). Uiteraard is de informatieplicht niet vrijblijvend. Alle van toepassing zijnde maatregelen moeten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd binnen een aannemelijke termijn. Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vallen overigens niet onder de informatieplicht energiebesparing.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het energieverbruik van deze organisaties afneemt en dat zij bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot. De verplichting is ingesteld om ervoor te zorgen dat bedrijven zich bewust worden van de mogelijkheden om energie te besparen en om hen te stimuleren én verplichten om deze maatregelen ook daadwerkelijk te nemen. Gelukkig snijdt het mes aan twee kanten. Voor je organisatie is dit een uitgelezen kans om de energiekosten verder te beperken, mooi meegenomen!

Energiebeheersysteem (EBS) voortaan voor alle sectoren
De belangrijkste ontwikkeling is de uitbreiding van de verplichting voor het in gebruik nemen van een energiebeheersysteem. Dit is één van de erkende maatregelen. Een energiebeheersysteem – zoals ClearInsight van Hezelaer Energy – is een (software)systeem dat inzicht geeft in actuele energieverbruiken. Van de bedrijven wordt verwacht dat ze hun energieverbruiken doorlopend evalueren en bewaken en dat, waar nodig, ook verspilling wordt aangepakt. Voorheen was deze maatregel voor slechts een aantal sectoren verplicht, maar daar komt nu dus verandering in. Goed om te weten: meestal verdient deze maatregel zich binnen 1 jaar terug.

Voorkom een dwangsom door tijdig te rapporteren
Iedereen met een informatieplicht energiebesparing moet vóór 1 december 2023 aan de overheid laten weten welke maatregelen er zijn genomen. De overheid verscherpt het toezicht op de aangescherpte informatieplicht. Bedrijven die niet aan de informatieplicht voldoen, kunnen een dwangsom tot € 20.500,- opgelegd krijgen. Het is dus van groot belang om vervelende consequenties vanuit de overheid te voorkomen door tijdig te rapporteren.

Nieuwe onderzoeksplicht voor grote verbruikers
Verbruik je meer dan 1 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m³ gas per jaar? Dan geldt er een nieuwe onderzoeksplicht voor je energie-intensieve processen. Deze verplichting is een mooie aanleiding om je processen eens kritisch onder de loep te nemen en zo structureel je energiekosten te verlagen.

Hulp bij inventariseren en rapporteren
We begrijpen het als je door de bomen het bos niet meer ziet! Met onze ruime ervaring in sectoren zoals vastgoed, detailhandel, industrie en horeca komen we graag bij je langs om je te helpen met het rapporteren. Vanzelfsprekend kunnen wij ook helpen met eventuele vervolgstappen, zoals met het implementeren en beheren van een energiebeheersysteem.

Hulp aanvragen bij inspectie en rapportage

Overzicht