Grip op je energie? Maak kennis met je EnergieCoach!

Grip op jouw energie? Maak kennis met jouw EnergieCoach!

Eindhoven/Breda – Energie is nooit zomaar energie. Energie gaat vooral over energiebeheer: het beheersen van verbruik en kosten. En dit betreft een samenhangend proces van meten, rapporteren en verbeteren. Daar houdt het overigens niet mee op: we bevinden ons namelijk midden in eenenergietransitie waarbij de wet- en regelgeving doorlopend verandert. Dit verlangt natuurlijk ook alle aandacht. Kortom; energiebeheer is een complex thema dat vraagt om professionele ondersteuning. Die hulp vind je bij de EnergieCoach van Hezelaer Energy. Wat kan je zoal verwachten bij inschakeling?

Inventarisatie
De EnergieCoach werkt volgens een beproefd stappenplan waarbij in beginsel je wensen en ambities geïnventariseerd worden. Wellicht heb je die nu nog niet helemaal helder, maar dat gaat beslist komen. Vervolgens wordt er gekeken naar de kansen die er liggen op basis van innovatie en wetgeving. Zodra dit volledig duidelijk is geworden, zal er een plan met concrete acties opgesteld worden. Dit zal zich richten op hetgeen dat de komende jaren bereikt dient te worden.

Persoonlijk energiedossier
Er worden dus belangrijke en grote stappen gezet. Om deze allen adequaat te beheersen wordt alles doorlopend inzichtelijk én toegankelijk gemaakt via je persoonlijk online energiedossier. Je bent dus altijd en overal op de hoogte. Het plan van aanpak met tijdslijn bestaat uit vier domeinen. Het eerste domein betreft ‘grip op kosten’. Je huidige energiecontract(en) wordt/ worden onder de loep genomen. Door deze slimmer in te richten worden overbodige kosten voorkomen. Dit is de eerste verdienste. Vervolgens pakken we het domein ‘wet- en regelgeving’ op. Waar moet je nu en in de toekomst aan voldoen, en we zorgen ervoor dat dit wordt gerealiseerd?!

Besparing en verduurzaming
Het daarop volgend onderdeel betreft ‘besparingen’. Er zijn altijd mogelijkheden om te besparen. Denk hierbij aan beter inzicht in het verbruik, optimalisatie van het gebouwbeheersysteem of de toepassing van LED verlichting. Het vierde en tevens laatste domein gaat over ‘verduurzaming’. Verduurzaming loont, en flink ook. Samen bestuderen we de mogelijkheden voor zonnepanelen, warmtepompen, EV-laadfaciliteiten en ook GVO’s.

Kennismaken
Méer weten? Benieuwd naar de mogelijkheden en bijzonderheden? Kennismaken met je EnergieCoach? Kan allemaal. Kijk hier voor alle informatie.

 

De kosten voor een EnergieCoach abonnement worden bepaald aan de hand van het energiebudget van de onderneming. We hanteren slechts 5% van het energiebudget als vergoeding met een vast minimumbedrag per jaar.

Overzicht