Opnieuw bijstelling termijnbedragen 

Na een stabiele periode aan het einde van het voorjaar, laten de energieprijzen weer een sterke stijging zien. In de afgelopen twee maanden is de gasprijs zelfs verdubbeld. Eerder dit jaar hebben we de termijnbedragen al bijgesteld. Nu de prijzen recent verder stijgen doen we dit opnieuw. Graag vertellen we je waarom we dit doen en hoe het nieuwe termijnbedrag tot stand komt.  

 

Waarom passen we het termijnbedrag opnieuw aan? 

Naar aanleiding van de – door de overheid –  ingevoerde btw-verlaging hebben we eind juni het termijnbedrag opnieuw vastgesteld. Hierbij baseerden we ons op het hoge, maar stabiele prijsniveau van de maanden april tot en met juni. Kort hierna zien we helaas weer een sterke toename van de prijzen. Op dit moment hebben we daarom een nieuw termijnbedrag berekend, dat rekening houdt met de recente stijging. Zo willen we voorkomen dat je als klant aan het eind van de afrekenperiode een groot bedrag moet bijbetalen.  

 

Waarom nemen de energieprijzen weer sterk toe? 

We hebben al langere tijd te maken met een gespannen situatie op de energiemarkt. Begin dit jaar leidde de onrust in Oekraïne tot een extreme piek, die later is gestabiliseerd naar een gemiddeld hoog niveau. Helaas zien we onder andere door uitval van de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1 uit Rusland, dat vooral de gasmarkt recent sterk is toegenomen. Deze toename is wat geleidelijker dan begin dit jaar, maar lijkt wel langer aan te houden.  

 

Hoe komt het nieuwe termijnbedrag tot stand? 

De onzekere situatie maakt het lastig om vooraf een juist termijnbedrag vast te stellen en bijbetalen aan het eind van het jaar te voorkomen. We berekenen daarom doorlopend of het termijnbedrag toereikend is voor de energiekosten die we verwachten. Hierbij kijken we naar het verbruik en de energietarieven van zowel de afgelopen periode als die voor de komende maanden.  

Het berekenen van het nieuwe termijnbedrag verloopt in 3 stappen: 

  1. Allereerst bepalen we het totale bedrag dat tot nu toe is gefactureerd op basis van de gestuurde termijnfacturen.  
  2. Ten tweede berekenen we de totale kosten voor de huidige afrekenperiode. Hiervoor kunnen we voor een gedeelte terugkijken naar de energiekosten die al zijn gemaakt in 2022. Voor het toekomstige deel vermenigvuldigen we het verwachte resterende verbruik met de verwachte energieprijs. Voor de verwachting kijken we naar trends in het verbruik en de prijzen om dit zo realistisch mogelijk te voorspellen.  
  3. Tot slot bepalen we het verschil tussen de gefactureerde termijnbedragen en de verwachten totale kosten. Dit verschil delen we door het aantal maanden dat nog resteert in de huidige afrekenperiode. Het resultaat van stap 3 is het nieuwe termijnbedrag.

 

Waarom stijgt het termijnbedrag zo fors? 

Op dit moment zijn er over het algemeen nog vier maanden over binnen de huidige afrekenperiode. Een eventueel verwacht tekort op de eindafrekening moet dus over een beperkt aantal maanden worden goed gemaakt. Dit zorgt voor een relatief grote stijging van de termijnbedragen.   

 

Mag Hezelaer Energy het termijnbedrag wel aanpassen? 

Wij stellen een verhoging van het termijnbedrag voor, omdat we vinden dat het niet eerlijk en transparant is om de forse kostenstijging pas op de jaarafrekening te communiceren. Op deze manier spreiden we de impact van de extra kosten en weet je waar je aan toe bent. Hezelaer Energy mag het termijnbedrag aanpassen. Tegelijkertijd heb jij – als klant – het recht om hier vanaf te zien en vast te houden aan je bestaande termijnbedrag.  

 

Wat kan Hezelaer Energy doen? 

Wij kunnen aan deze prijsontwikkeling helaas niets doen. Zowel de korte- als lange termijn energiemarkten kennen een extreem hoog prijsniveau. Het vastleggen voor lange termijn biedt daarom helaas ook geen oplossing. Wat de toekomst gaat brengen kunnen wij je niet vertellen. We kunnen je wel eerlijk, transparant en tijdig blijven informeren over de te verwachten energiekosten, zodat wij en jij zelf gepaste maatregelen kunnen nemen.  

 

Wat kan je zelf doen om de energiekosten voor komende periode te beperken? 

Je energiekosten worden bepaald op basis van de energieprijs en jouw energieverbruik. De sleutel om je energiekosten te beperken ligt bij het besparen van energie. Want de energie die je niet afneemt, hoef je ook niet te betalen! Let dus op je energieverbruik en bespaar waar het kan. Of neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek over de mogelijkheden tot energiebesparing in jouw situatie.

Overzicht