Hoe voorkomen we extreem stijgende energieprijzen?

In West-Europa -en Nederland- moeten we veel sneller en flexibel verduurzamen 

West-Europa, onder meer Nederland, faalt in het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. In 2050 moet onze energievoorziening bijna helemaal duurzaam en Co2-neutraal zijn. We streven naar minimaal 70% hernieuwbare energie van de totale elektriciteitsproductie in 2030. Twee voorbeelden van gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen waarin we tekortschieten als we zo doorgaan. Niets doen is geen optie. De flink stijgende energieprijzen laten nu al paniek zien. Wat gaat er mis? 

Urgentie mist 
Met zijn allen zijn we onze aarde aan het uitputten. We weten inmiddels dat het gebruik van fossiele grondstoffen moet veranderen en dat dit ook daadwerkelijk anders kan. De urgentie om ons aan te passen mist. We zijn nog niet voldoende bereid om concessies te maken als het aankomt op het gebruik van gas en elektriciteit. Björn Fiedeldij, commercieel directeur Hezelaer Energy, vertelt dat de energieprijzen waar we vandaag de dag mee te maken hebben een resultaat zijn van dit probleem. De extreme stijging van energieprijzen laat zien dat er een zwakte zit in het huidige energiesysteem.  

Vechten en verdringen 
En dan ons West-Europese economisch model. Dat biedt weinig ruimte om op een gezonde manier te verduurzamen. Al jarenlang is er sprake van een oververhitte energiemarkt, energiemaatschappijen groeien als paddenstoelen uit de grond. Het is een prijsvechtersmarkt geworden waar energiemaatschappijen elkaar alleen nog maar kunnen beconcurreren door lage energieprijzen te bieden aan de klant. Een verdringingsmarkt, zoals Björn Fiedeldij uitlegt, waarbij de risico’s onvoldoende zijn meegenomen in de levering van energie. Energiemaatschappijen hebben geen ruimte om deze risico’s op te vangen, omdat ze niet doorgerekend kunnen worden naar de klant. Hierdoor betaalt de klant nu de allerhoogste prijs en vallen bedrijven en energiemaatschappen langzaam om.  

Vraag te groot
We hebben samen steeds meer energie nodig. Als we ons niet bewust worden van het feit dat het echt duurzamer moet, zullen de gevolgen groot zijn. Energieprijzen worden gedreven door grondstoffen die we uit de grond halen. Deze grondstoffen zijn niet oneindig. We moeten ons realiseren dat de vraag groter is dan onze planeet ons nu kan bieden. Maar zolang we niets voelen van deze wereldse problematieken zal niemand actie ondernemen. De stijgende gas- en elektriciteitsprijzen laten meer dan ooit zien dat we wel moeten veranderen. 

De oplossing is helder
We kunnen energie besparen en meer duurzame energie opwekken. Maar vooral moeten we toe naar een flexibel ingericht energiesysteem. Ons huidige energiesysteem inclusief het groeiende en constant fluctuerende aandeel zon en wind heeft moeite met het waarborgen van betrouwbaarheid. We hebben een energiesysteem nodig dat flexibel is en variaties in vraag en aanbod kan opvangen. Dit draagt meteen bij aan de oplossing voor netcongestie. Met een flexibel systeem kunnen we meer duurzame energie opwekken én gebruiken. Maar de urgentie om te innoveren moet in West-Europa en in ons land nog veel meer doordringen.  

Hoe kan jij energie besparen?
We begrijpen dat je nu ook al iets wil doen om te zorgen dat de energierekening niet torenhoog wordt. Hezelaer Energy informeert jou graag over hetgeen jij – en wij voor jou – kunnen ondernemen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen tot een minimum te beperken. Kleine besparingsmaatregelen zijn vaak gemakkelijk uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de thermostaat, bewust omgaan met het gebruik van verlichting en misschien heb je wel installaties die gemakkelijk kunnen worden uitgeschakeld om zo kosten te besparen.  

Welke besparingsmaatregelen ga jij nemen? Neem contact op met een van onze energiecoaches voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Overzicht