Hezelaer Energy gaat cable poolen! Uniek in Nederland

Liander over vrijgave storingsreserve: ‘Het gaat echt heel veel extra ruimte geven’

Cable pooling, dynamische teruglevering, direct verbruik, congestiemanagement, curtailment en het loslaten van de storingsreserve. De diversiteit aan oplossingen voor het volle stroomnet neemt snel toe.

De redactie van Solar Magazine bespreekt met Huibert Baud – manager Strategie & Innovatie en Systeemintegriteit bij Liander – de laatste stand van zaken. ‘Wij willen geen transportbeperkingen opleggen, maar zoveel mogelijk mensen aansluiten op het elektriciteitsnet’, klinkt Baud strijdbaar.

Sinds dit kalenderjaar verschaft Liander de buitenwacht tweewekelijks een update over de beschikbare netcapaciteit. Het is kenmerkend voor de openheid van zaken die de netbeheerder vandaag de dag geeft. In het vierde kwartaal heeft Liander inmiddels al meermaals kunnen melden dat een of meer knelpunten op het elektriciteitsnet zijn opgelost.

Cable pooling

Een van de technieken die extra ruimte kan creëren op het stroomnet is cable pooling. In Gelderland gaat Liander voor Windpark Nijmegen-Betuwe en Zonnepark De Grift – dat onder de windturbines wordt aangelegd – het principe van cable pooling voor het eerst op grote schaal toepassen. Dit na een eerdere succesvolle pilot in Friesland. De financiële voordelen zijn logischerwijs wezenlijk, omdat er minder netinfrastructuur nodig is. ‘Minstens even belangrijk zijn echter het voorkomen van de inzet van schaarse technici op onnodig werk en de tijdwinst’, stelt Baud. ‘Voor het verkrijgen van een netaansluiting bij een bestaand of nieuw windpark hebben wij als netbeheerder veel minder uitvoeringscapaciteit nodig en kunnen we meer tijd stoppen in het oplossen van knelpunten.’

Bij cable pooling wordt op één netaansluiting de opwek van wind- en zonne-energie gecombineerd op één kabel. Bij productiepieken is weliswaar curtailment – het aftoppen van de productie – nodig, maar het rendement op een netaansluiting kan hiermee wel fors worden verhoogd tot 39 procent.

Storingsreserve

Een tweede oplossing waarvan veel verwacht wordt, is het gebruik van de vluchtstrook van het hoogspanningsnet. Minister Wiebes heeft hiertoe de algemene maatregel van bestuur over n-1 (red. de enkelvoudige storingsreserve) opgesteld. De minister verwacht dat hiermee de spitsstrook van het elektriciteitsnet per 1 januari 2021 vrijgegeven kan worden. ‘Dit is niet de oplossing voor alle problemen, maar het gaat wel echt heel veel extra ruimte geven’, stelt Baud. ‘Tegelijkertijd is het eerlijke antwoord dat je de doelstelling voor 2050 niet haalt zonder nieuwe stations te bouwen en extra kabels in de grond te leggen.’

‘Technisch is het loslaten van de storingsreserve geen uitdaging’, vervolgt Baud. ‘De enige vereiste is dat zonneparken op afstand afgeschakeld moeten kunnen worden en dat is via omvormers of de schakelinstallatie prima te regelen. Hoe vaak je afschakelt? Dat gebeurt bijna nooit. Het woord storingsreserve zegt het al: dat afschakelen vindt enkel plaats bij een storing en onderhoud.’

Overzicht