Gestegen energieprijzen – veelgestelde vragen

hezelaer-combi-garant

Veelgestelde vragen naar aanleiding van gestegen energieprijzen

Hoe hard zijn de prijzen dan eigenlijk gestegen?
Om de extreme stijging van de energieprijzen duidelijk te maken, laten we graag onderstaande grafieken zien. Hierop wordt de spotmarkt van afgelopen jaren weergegeven.

 

Waarom zijn de energieprijzen nu zo hoog?
Op dit moment hebben we te maken met een wereldwijd, Europees en Nederlands probleem. Er is te weinig gas opgeslagen en te weinig gas dat naar Europa komt. Daarbij is de prijs van CO2 ook gestegen tot recordhoogte. Dit alles heeft ook weer invloed op de prijs van elektriciteit. De gasvoorraden zijn historisch laag. Het gasveld in Groningen wordt vrijwel niet meer gebruikt dus moet Nederland, maar ook andere Europese landen, het gas halen uit met name Rusland en Iran; geen stabiele landen. Door de wereldwijde vraag naar grondstoffen is men in Azië (met name China en Japan) bereidt om meer voor het gas te betalen. Hierdoor is het gas in de zomer niet naar de voorraden in Europa gegaan.
Nu denk je waarschijnlijk, hadden jullie dit niet zien aankomen?
Net als bij Corona, heeft ook niemand deze energieprijsstijging zien aankomen. Als dat wel het geval zou zijn geweest, dan was er nu geen probleem geweest. Na historisch lage energieprijzen ten tijde van de Coronapandemie, zijn met het opschalen van de wereldeconomie allerlei tekorten ontstaan, waardoor er te weinig capaciteit is om aan de wereldwijde vraag te voldoen. Voorgaande jaren zijn de energieprijzen tot historisch laagniveau gezakt. Op dit moment zijn deze helaas extreem hoog.

 

Wat kan Hezelaer Energy doen?
Wij kunnen aan deze prijsontwikkeling helaas niets doen. Zowel de korte- als lange termijn energiemarkten zijn extreem gestegen. Het vastleggen voor lange termijn biedt daarom helaas ook geen oplossing. Wat de toekomst gaat brengen kunnen wij je niet vertellen. Behalve dat de energieprijs hoger is dan ooit. We kunnen je wel eerlijk, transparant en tijdig blijven informeren over de te verwachten energiekosten, zodat wij en jij zelf gepaste maatregelen kunnen nemen.

 

Wat kan ik zelf doen om de energiekosten voor komende (winter)periode te beperken?
Je energiekosten worden bepaald op basis van de energieprijs en je energieverbruik. De laatste twee maanden zijn zowel de gas- als de elektriciteitsprijs tot recordhoogte gestegen; 4 keer zo hoog dan normaal. Dit zie je dus ook terug in je energiekosten. Ten minste als je hetzelfde energieverbruik blijft houden. Hier ligt deze winter dan ook de sleutel om energiekosten te beperken. Want de energie die je niet afneemt, hoef je ook niet te betalen! Let dus op je elektriciteitsverbruik en bespaar waar het kan. Iedere uitgespaarde kWh of m3 gas heeft direct een grote impact op je energiekosten.

 

Waarom hebben jullie dit VolFlex-contract aangeboden?
Door het flexibele karakter van deze contractvorm betaal je altijd de werkelijke kosten van energie op de spotmarkt. De prijs voor de spotmarkt wordt bepaald door de verwachte vraag en aanbod van elektriciteit en gas één dag vooruit. Omdat gasvoorraden niet zijn gevuld en ook de vraag uit Azië hoog is, lopen ook de prijzen op de spotmarkt extreem op. Dit ondanks dat de spotmarkt in tegenstelling tot de termijnmarkt, niet wordt gedomineerd door geopolitieke beslissingen, commoditymarkten of speculanten.
Voorgaande jaren zijn de energieprijzen o.a. door de Coronapandemie tot historisch laag niveau gezakt. Hierdoor heb je die periodes ook voordeel gehad. Want bij een VolFlex-contract realiseer je direct lagere energiekosten op het moment dat de marktprijzen weer dalen.

 

Wat zijn de alternatieven om de energiekosten voor 2022 te beperken?
Momenteel zien wij helaas geen kostenbeperkend alternatief. Een energietarief voor een langere periode vastleggen leidt niet tot lagere of minder energiekosten, omdat ook de lange termijnmarkt extreem hoog is. De beste manier om kosten te beperken is om te besparen op het energieverbruik. Iedere uitgespaarde kWh of m3 gas heeft direct een grote impact op je energiekosten.

 

Kan ik alsnog het energietarief vastzetten?
De energietarieven liggen op het hoogste niveau sinds jaren. Dit brengt extra risico’s met zich mee voor zowel klant als leverancier. Daarom bieden we momenteel geen vast tarief aan. Met een VolFlex-contract volg je altijd de werkelijke marktprijs en bieden we je een eerlijke oplossing. Mochten de energieprijzen dalen, dan heeft dit direct een gunstig effect op je energiekosten.

 

Wat als ik de factuur niet kan betalen?
Neem zo snel mogelijk contact met ons op om dit te bespreken. De voorgestelde verhoging van het termijnbedrag geldt voor de maanden november en december van 2021. In december bepalen we wat het nieuwe termijnbedrag voor 2022 wordt. Daarna blijven we het termijnbedrag periodiek controleren. Als de energieprijzen weer zakken, dan zullen wij het termijnbedrag verlagen.

 

Mag Hezelaer Energy het termijnbedrag wel aanpassen?
Wij stellen een verhoging van het termijnbedrag voor, omdat we vinden dat het niet eerlijk en transparant is om de forse kostenstijging pas op de jaarafrekening te communiceren. Op deze manier spreiden we de impact van de extra kosten en weet je waar je aan toe bent. Hezelaer Energy mag het termijnbedrag aanpassen. Tegelijkertijd heb jij – als klant – het recht om hier niet mee akkoord te gaan en vast te houden aan je bestaande termijnbedrag.

 

Stellen jullie het termijnbedrag ook weer naar beneden bij als de prijzen zakken?
De voorgestelde verhoging van het termijnbedrag geldt voor de maanden november en december van 2021. In december bepalen we wat het nieuwe termijnbedrag voor 2022 wordt. Daarna blijven we het termijnbedrag periodiek controleren. Als de energieprijzen weer zakken en het termijnbedrag te ruim is, dan zullen wij het termijnbedrag verlagen.
Ik maak me zorgen om de ontwikkelingen in de energiemarkt. Wat is jullie verwachting voor de toekomst?
Met alle ontwikkelingen in de wereldpolitiek is het heel begrijpelijk dat je je zorgen maakt. Voor de meeste Nederlandse bedrijven en consumenten leiden deze ontwikkelingen vroeg of laat tot hogere energiekosten. Uiteindelijk volgen we allemaal de markt en zijn deze kosten dus onvermijdelijk. Ook wij beschikken niet over een glazen bol, maar we zien de toekomst met open vizier tegemoet. Zoals je van ons gewend bent, staan we ook in deze tijden paraat en houden we je op de hoogte. Wat kan ik zelf doen om mijn energiekosten te beperken?
In deze tijden is energiebesparing cruciaal. Zo hou je zelf grip op je energiekosten. Verlaag de temperatuur op de thermostaat of het gebouwbeheersysteem en ga kritisch om met verlichting en apparaten. Heb je de mogelijkheid om installaties tijdelijk uit te schakelen? Dan is het verstandig om hier gebruik van te maken. 

Kunnen jullie mij helpen met het besparen van energie?
Graag! Met onze slimme diensten als ClearOptimizerClearScan en ClearLed maak je je energieverbruik eenvoudig beheersbaar. Neem gerust contact op met een van onze EnergieCoaches. 

Mijn energiecontract loopt binnenkort af. Wat moet ik doen?
Op korte termijn doen we je een voorstel voor een eerlijk en transparant VolFlex-contract, waarmee je precies de werkelijke energiekosten betaalt. De verwachte tarieven in het voorstel vallen hoger uit dan je gewend bent. Zo weet je waar je aan toe bent. Ook voor de komende jaren denken we graag met je mee.

Is het verstandig om nu een tarief vast te leggen?
De energietarieven liggen op het hoogste niveau sinds jaren. Dit brengt extra risico’s met zich mee voor zowel klant als leverancier. Daarom bieden we momenteel geen vast tarief aan. Met een VolFlex-contract volg je altijd de werkelijke marktprijs en bieden we je een eerlijke oplossing. Mochten de energieprijzen dalen, dan heeft dit direct een gunstig effect op je energiekosten. 

Ik heb op dit moment een vast tarief. Wat zijn de gevolgen voor mijn energiefactuur en energiecontract?
Heb je op dit moment een BudgetZeker-contract met een vast tarief? Uiteraard respecteren we deze afspraken. In de huidige contractperiode heeft dit nog geen gevolgen voor je energietarief. We denken snel met je mee voor de periode hierna. We geven je dan ook meteen een indicatie van de verwachte kosten, waarbij de verwachte tarieven hoger uitvallen dan je gewend bent.

Wat zijn de gevolgen voor mijn energiefactuur?
Door de fors gestegen energieprijzen valt de afrekening waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. Mogelijk zijn de betaalde termijnfacturen niet toereikend om de energiekosten te dekken. We houden je op de hoogte wat dit financieel voor jou betekent. Uiteindelijk volgen we allemaal de markt en zijn deze kosten dus onvermijdelijk. Met energiebesparing hou je zelf grip op je kosten.

Ik ontvang termijnfacturen en een jaarafrekening. Wat verandert er voor mij?
Heb je een VolFlex-contract? Als we op basis van onze inschatting van tarieven en volume een redelijke of forse bijbetaling verwachten, dan passen we per november je termijnbedrag aan. Op deze manier brengen we je termijnbedrag beter in lijn met de verwachte energiekosten. Als dit voor jou van toepassing is, dan ontvang je eind oktober een bericht van ons met het nieuwe termijnbedrag. Per januari stellen we het termijnbedrag voor iedereen opnieuw vast aan de hand van de ontwikkelingen in de komende maanden. Dit bedrag vind je terug op de termijnfactuur van januari.

Ik ontvang maandafrekeningen. Blijft dit zo?
Heb je een VolFlex-contract? Vanaf november brengen we ook maandelijks een termijnbedrag in rekening. Met onze beste inschatting van tarieven en volume, berekenen we iedere maand een termijnbedrag op maat. De termijnfactuur wordt op de maandafrekening verrekend.

Houden jullie mijn termijnbedrag in de gaten?
We monitoren je termijnbedrag tussentijds aan de hand van de tarieven en het volume. Mocht hier aanleiding toe zijn, dan passen we je termijnbedrag tussentijds aan, in de plus of in de min. Zo brengen we je termijnbedrag zo goed mogelijk in lijn met de verwachte energiekosten.