De expert aan het woord: visie op de energiemarkt ’23 – ’26

Wat zijn de verwachtingen rondom de energiemarkt gedurende de komende jaren? Welke prijsontwikkeling wordt verwacht? Waar hebben we rekening mee te houden? Lees hier de Hezelaer’s Energy Expert Visie.

Dalende energieprijzen
De energiemarkt staat voor een periode van aanhoudende prijsvolatiliteit, waarbij de gasprijzen naar verwachting tot 2025 of 2026 op een relatief hoog niveau zullen blijven. Hoewel er signalen zijn van enige neerwaartse druk op de energieprijzen in 2023, blijven er risico’s bestaan die de prijzen tijdelijk kunnen laten pieken. De kale gasprijs op de beurs zal naar verwachting fluctueren. Deze variabiliteit weerspiegelt de complexe aard van de energiemarkt, waarbij factoren zoals geopolitieke gebeurtenissen, aanbodschommelingen en klimatologische omstandigheden van invloed zijn op de prijsvorming.

Stabiele gasprijs ‘24
Voor het jaar 2024 wordt een meer stabiele gasprijs verwacht. Het is belangrijk op te merken dat externe factoren, zoals weersomstandigheden, een significante invloed kunnen hebben op deze voorspelling. Een strenge winter zou kunnen leiden tot een stijging van de gasprijs, terwijl een milde winter juist een daling zou kunnen veroorzaken.

Interessante verschuiving in ‘25
In het jaar 2025 belooft er een interessante verschuiving in het gasaanbod met de beschikbaarheid van aanzienlijke gasprojecten te gaan ontstaan, vooral in Qatar. Dit zou relevante impact kunnen hebben op de marktdynamiek en de prijsontwikkeling. Deskundigen zijn van mening dat deze nieuwe bronnen van aanbod enige verlichting kunnen bieden in de huidige situatie van hoge prijzen.

Dynamische periode
Kortom, de komende jaren beloven een dynamische periode te worden voor de energiemarkt, en de gasprijzen in het bijzonder. De constante interactie tussen marktontwikkelingen en externe variabelen zal bepalend zijn voor de uiteindelijke prijsvorming en het langetermijnperspectief voor de energieprijzen.

Heb je per 1 januari 2024 een aflopend energiecontract? We nemen in het komende kwartaal contact met je op voor een passend advies voor de periode hierna. Je bent verzekerd van de slimste inkoop-strategie met de proactieve service van Hezelaer Energy, it’s all clear.

Overzicht