‘Kreeg al direct het gevoel dat ‘t wel goed zou komen…’

Kreeg al direct het gevoel dat ‘t wel goed zou komen...

Zeddam De energietransitie geniet ook volop de aandacht van Hotel Ruimzicht in Zeddam, in de Achterhoek. Daarnaast zijn zij binnen het familiehotel druk doende met de overgang naar een volgende generatie. Onlangs hebben zij bij het opmaken van een energierapport de hulp ingeschakeld van Hezelear Energy. Lynn Geerdink van Ruimzicht licht de beweegredenen en ervaringen nader toe.

Complex gebouw
Lynn: “Samen met mijn broertje hopen wij als derde generatie te gaan ondernemen in ons mooie hotel. In de zomer van 1950 kwamen mijn opa en oma op het idee om de slaapkamers van hun kinderen, mijn vader en zijn zussen, te verhuren. Veel mensen kwamen vanuit het westen van Nederland naar Zeddam. Vanaf dat moment, tot vandaag de dag, is onze familie blijven ondernemen. Zo is er in 1992 een grote zaal aan het hotel gebouwd om feesten en partijen te geven. Ook zijn er in de loop der jaren 49 hotelkamers gerealiseerd. Daarnaast is er in 2016 een brasserie bij gekomen om ook lokale gasten te verwelkomen voor een diner. Je kunt je vast wel voorstellen dat Ruimzicht door de vele verbouwingen een complex gebouw is geworden. Wij noemen Ruimzicht wel eens gekscherend een lappendeken, waar steeds een stukje is aangezet.”

Enorme uitdaging
De toekomstig onderneemster vervolgt: “Momenteel zitten wij samen met onze ouders in een overnametraject. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een concept voor de toekomst. Een groot deel van dit plan betreft het verduurzamen. Gezien de complexiteit van onze gebouwschil en technische installaties ervaren wij dit als een enorme uitdaging. Mijn broertje en ik staan aan de beginfase van ons ondernemerschap en dat maakt het best spannend om nu de juiste keuzes te maken. Je wordt tegenwoordig overladen met informatie over verduurzamen, en eerlijk gezegd hebben wij daar beiden niet zo veel verstand van. Waar moeten we in hemelsnaam gaan beginnen? Er ontstond dus een duidelijke hulpvraag. Gelukkig had Benjamin – onze contactpersoon bij Hezelaer Energy – al eens benoemd dat zij ook konden helpen.”

Gevoel en inzicht
En hoe ging het toen verder? Lynn daarover: “De afspraak met energieconsulent Patrick was snel gemaakt. Ik moet toegeven dat ik het van tevoren best spannend vond. Aan de telefoon waarschuwde ik hem al dat hij niet moest schrikken. Tijdens de afspraak zelf kreeg ik al direct het gevoel dat het wel goed zou komen… Patrick gaf aan dat hij wel vaker in gebouwen als die van ons was geweest. Hij heeft de hele dag inventarisaties en foto’s gemaakt, en vragen gesteld. Al binnen enkele dagen na de afspraak volgde het heldere rapport. Dit hebben we telefonisch nog even helemaal doorgenomen, waardoor ikzelf er ook gevoel en inzicht bij kreeg.”

Lynn tot slot over het proces: “Het energierapport wordt gebruikt als onderbouwing voor de financieringsaanvraag ter verduurzaming. Daarnaast brengen we samen met Hezelaer Energy de eventuele vervolgstappen in kaart. Want met alles wat er moet gebeuren is hun professionele hulp onverminderd gewenst. De komende periode gaat een spannende worden, want gaat het ons lukken de financiering te verkrijgen? En wanneer gaan we echt starten? Hoe dit verhaal verder gaat? We vertrouwen op een mooi, volgend hoofdstuk”, besluit Lynn met een lach.

Overzicht