Interview met Bjorn Fiedeldij

HEZ_TEC_image

Wij bieden meer dan een energiecontractje alléén

Schaarste, prijsschommelingen en groene stroom. De energiemarkt is een even competitieve als duurzame. Björn Fiedeldij geeft zijn visie op de sector en vertelt hoe Hezelaer te midden van grijze muizen groene meerwaarde levert.

De energiemarkt anno 2021 in een notendop? Kijk maar naar de tv-reclames en je kunt de vraag zelf beantwoorden. Tal van energieleveranciers buitelen over elkaar heen en beconcurreren elkaar op twee belangrijke onderdelen: prijs en duurzaamheid. De een net wat goedkoper dan de ander, de ander net wat duurzamer dan de een. Björn Fiedeldij, oprichter van Hezelaer, snapt dat wel. Duurzaamheid is nu eenmaal een onontkoombare trend. “Ook de competitie om de goedkoopste te willen zijn, snap ik. Energie is een low interest-product, bedrijven en consumenten hebben het nodig, maar het mag niet te veel kosten.”

Prijs en duurzaamheid

In die competitieve, toch wat dertien-in-een-dozijn markt is Hezelaer een vreemde eend in de bijt. Met een heldere, onderscheidende visie. Waarbij natuurlijk oog is voor die prijs- en duurzaamheidsontwikkelingen. Zo biedt Hezelaer zijn zakelijke klanten verschillende alternatieve contractvormen, die passen bij de specifieke strategie van de betreffende klant. Dat zijn contractvormen die variëren van het betalen van de actuele dagprijs op de volatiele energiemarkt tot juist het langdurig vastzetten van het energietarief. Bovendien pakt Hezelaer nadrukkelijk zijn rol in de energietransitie van fossiel naar schoon. Maar wel wezenlijk anders dan hoe andere, meer traditionele partijen dat doen, zegt Fiedeldij. “Namelijk door op decentraal niveau vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Om dit concreet te maken, we bouwen lokaal duurzame energielandschappen, met bijvoorbeeld zonneparken en windmolens. We wekken niet alleen lokaal duurzaam op, maar leveren ook lokaal duurzaam. Local for local dus.”

Energiepartner

Waarin de visie van Hezelaer écht afwijkt van andere partijen, is het ‘energiepartnership’ dat zij met hun klanten opbouwen. “We bieden meer dan een energiecontractje alléén”, vertelt Fiedeldij. “Wij kiezen voor een een-op-een-relatie met onze klanten, om ze zo het hele energievraagstuk uit handen te nemen, ze te ontzorgen op het gebied van energiebeheer.” Dat doet Hezelaer allereerst door het eerlijke verhaal te vertellen. “Uitleggen hoe de prijs tot stand komt, inzichtelijk maken hoe duurzaam wij zijn, aantonen wat onze meerwaarde is. Kortom, volledige transparantie.” Maar vooral wil Hezelaer zijn klanten helpen en bijstaan op energiegebied. En dat kan op tal van manieren, waarbij data en technologie een belangrijke rol spelen. “Zo adviseren we klanten hoe ze energie kunnen besparen. Want prijs is een knop waaraan je kunt draaien, maar volume is dat ook. Met behulp van data geven we inzicht hoe energieverbruik in bijvoorbeeld een bedrijfspand is terug te dringen. Maar we helpen ook met de complexe wet- en regelgeving. Hoe kan een klant nu in de praktijk stapsgewijs een beter energielabel realiseren?”

Ontzorgen op energiegebied

Een grote retailer met vestigingen door het hele land is een van de vele zakelijke klanten van Hezelaer. Deze retailer is een goed voorbeeld van hoe Hezelaer naar tevredenheid kan ontzorgen op energiegebied. Fiedeldij: “We hebben daar bijvoorbeeld voor de ongeveer 500 winkels in kaart gebracht welke maatregelen ze zouden kunnen nemen om energie te besparen. Daarbij begonnen we met een nulmeting, waar stonden ze precies en wat was de exacte energiebehoefte? Vervolgens hebben we geadviseerd over maatregelen en die ook toegepast. Denk aan het plaatsen van led-verlichting. Ten slotte hebben we via data transparant gemaakt of de voorspelde besparing ook daadwerkelijk gerealiseerd was. En zo nee, wat er eventueel verder nodig zou zijn. Daar zit onder aan de streep het verschil dat wij maken, dat we niet sec energie leveren aan onze klant, maar tot in detail met ze meedenken.”