Terug

Prijsstijgingen op de energiemarkt: wat verandert er voor u?

De energieprijs in Nederland is hoger dan deze in jaren is geweest en dat geldt voor zowel stroom als gas. Voor energiecontracten geldt dat de huidige marktprijzen gevolgen hebben voor de hoogte van uw energiekosten. Loopt uw BudgetZeker-contract af en moet u binnenkort verlengen, dan hebben de ontwikkelingen waarschijnlijk invloed op uw contractkeuze.

In dit blog leest u waar uw energieprijs uit bestaat, op welke manier deze beïnvloed wordt door de actuele marktprijzen en wat de oorzaken zijn van de prijsstijgingen.

De opbouw van uw energieprijs

De energieprijs die u betaalt bestaat uit meerdere componenten. Deze zijn terug te vinden op uw jaarafrekening. Naast netwerkkosten, overheidsheffingen, belastingen en vaste leveringskosten, zijn er variabele leveringskosten. Dit laatste component wordt beïnvloed door de actuele marktprijs. Het bedrag bestaat uit het leveringstarief vermenigvuldigd met het verbruik van uw onderneming.

De energiemarkt die uw prijs beïnvloedt

Afhankelijk van uw contractvorm, wordt uw leveringstarief gebaseerd op verschillende handelsbeurzen. Bij ons VolFlex-contract komt de prijs tot stand op de spotmarkt. Uw tarief staat dan niet vast, maar varieert elke dag en is op elk moment in te zien op de European Power Exchange voor elektriciteit (EPEX SPOT Power NL Day Ahead) en de European Energy Exchange voor gas (PEGAS EGSI | TTF). Heeft u een lange termijncontract? Dan komt uw prijs tot stand op de forwardmarkt, de ICE Endex Dutch Futures. Op dit moment liggen de energietarieven op beide markten op een hoog niveau.

Oorzaken stijging energieprijzen

Helaas waait het niet altijd en schijnt de zon niet voortdurend. De groene energie die u via ons geleverd krijgt, wordt op het energienet aangevuld met grijze energie. Zolang de energiemarkt nog niet volledig verduurzaamd is, blijven we afhankelijk van dit gecombineerde aanbod. De energieprijs op het net bepaalt dus mede uw leveringstarief. De prijsstijgingen hebben verschillende oorzaken:

  • Er vindt groot onderhoud plaats aan belangrijke kerncentrales in België. Zolang deze centrales uitstaan, importeert België stroom uit Nederland. Hierdoor stijgt de vraag naar Nederlandse stroom en daarmee ook de prijs.
  • Wereldwijd blijven de prijzen voor olie en gas stijgen. Zo hebben sancties in Iran als gevolg dat er minder gas en olie op de markt komt, waardoor de gasprijzen verder oplopen.
  • De tarieven voor steenkolen, nodig voor het opwekken van stroom, liggen boven het langjarige gemiddelde.
  • De gasopslagen in Nederland zijn momenteel onder het gemiddelde gevuld. Als in de winter van 2019 de vraag naar gas weer zal stijgen, moet er extra gas aan het net worden onttrokken. Door dit tekort wordt gas nu al verhandeld voor een hogere prijs.
  • In het kader van verduurzaming voert de Europese emissiehandel ETS de kosten voor CO2-rechten op. Energiecentrales betalen CO2-rechten voor hun uitstoot. In één jaar zijn deze kosten ruim driemaal zo duur geworden, wat invloed heeft op de energieprijs.

Wat betekenen de prijsstijgingen voor u?

Heeft u een BudgetZeker- of MarktVast-contract (gebaseerd op de ICE Endex forwardprijs)? Dan merkt u op dit moment niets van de actuele prijsstijgingen, maar wel als uw contract afloopt. Heeft u een VolFlex-contract (gebaseerd op de actuele EPEX-spotmarktprijs), dan ziet u de prijsstijging terug op uw jaarafrekening. Het voorschot dat u elke maand betaalt, wijzigt niet automatisch mee. Om te voorkomen dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen, kunt u ervoor kiezen om uw voorschot te verhogen.

Waarom wij blijven geloven in het markttarief

Ondanks dat de energieprijzen zijn gestegen, zijn wij er nog steeds van overtuigd dat een energiecontract met een markttarief – bij ons het VolFlex-contract of MarktVast-contract – het beste energiecontract is. Met deze contracten kunt u de tarieven op de beurs op elk moment in de gaten houden, heel transparant. En u profiteert als eerste van toekomstige prijsdalingen, wel zo eerlijk. Als u overweegt om voor een vast tarief te kiezen, dan vinden wij dit geen gunstig moment. De prijzen – zowel bij ons als andere leveranciers – liggen op het hoogste niveau sinds 10 jaar.

Waarom wij langjarige vaste prijscontracten onverstandig vinden

Omdat energieprijzen zo moeilijk te voorspellen zijn, vinden wij langjarige vaste prijscontracten op dit moment onverstandig. Als een klant hiervoor kiest en de energieprijzen weer gaan dalen, dan betaalt de klant jarenlang een hoger tarief dan het markttarief.

Wilt u meer informatie over de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt of een persoonlijk advies over uw contract of voorschot? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

 Nieuwsoverzicht
Contact
Jasmijn

Jasmijn

Bel 076 30 30 720