Terug

Opbouw energieprijs

Het leveringstarief dat u voor uw onderneming betaalt, wordt standaard uitgedrukt in een prijs per kWh voor elektriciteit en prijs per m3 voor gas. Maar hoe zijn deze tarieven opgebouwd? Lees hier hoe het zit.

Uw leveringstarief bestaat uit vaste en variabele leveringskosten, netwerkkosten en belastingen/heffingen van overheidswege.

Opbouw_energieprijs

 

De energieprijs, uitgedrukt in prijs per kWh voor elektriciteit en prijs per m3 voor gas, bestaat uit meerdere componenten. Naast vaste en variabele leveringskosten betaalt u netwerkkosten, heffingen en belastingen. Deze bedragen staan gespecificeerd in uw factuur en dragen wij als energieleverancier af aan de netbeheerder en overheid. Een overzicht van alle componenten die u terugvindt op uw factuur:

Variabele leveringskosten

De variabele leveringskosten bestaan maandelijks uit het afgesproken leveringstarief (per kWh voor elektriciteit en per m3 voor gas) x het verbruik van de onderneming. Uw leveringstarief is gebaseerd op de prijs op de verschillende handelsbeurzen, afhankelijk van het soort contract (leveringsovereenkomst). Bij korte termijn contracten zoals het VolFlex contract, komt de prijs tot stand op de spotmarkt. Uw tarief staat dan niet vast, maar varieert elke dag en is op elk moment in te zien op de EPEX (voorheen APX). Bij lange termijn contracten kopen wij de energie voor u in op de lange termijn beurs: de ICE ENDEX. We spreken dan een leveringstarief af dat vaststaat voor een looptijd van 1, 2 of 3 jaar.

Vaste leveringskosten

Elke energieleverancier rekent vaste leveringskosten die u zou kunnen zien als een abonnement op onze dienstverlening. Voorheen werden deze kosten ook wel vastrecht genoemd. Vaste leveringskosten zijn niet afhankelijk van het energieverbruik, maar vaste bedragen die uw onderneming iedere maand betaalt voor de afname van energieproducten. Neemt u zowel gas als elektriciteit af bij Hezelaer, dan brengen we leveringskosten in rekening voor beide producten. Deze kosten zijn voor elke klant gelijk. Met de leveringskosten bekostigen we onze eigen kostenposten als leverancier en regelen we allerlei administratieve zaken zoals het opstellen van eindafrekeningen.

Netwerkkosten

De netbeheerder zorgt voor het transport van energie en beheer van het energienetwerk, zodat u altijd verzekerd bent van stroom of gas. Hiervoor brengt de netbeheerder kosten in rekening. Netwerkkosten bestaan uit 3 componenten: transportkosten, meetdienstkosten en capaciteitskosten. Voor het transport van energie naar de onderneming, rekent de netbeheerder transportkosten. De meetdienstkosten zijn kosten die u betaalt voor het huren van de meter in de meterkast; die blijft namelijk eigendom van de netbeheerder. Tenslotte betaalt u capaciteitskosten, die afhangen van de capaciteit van de aansluiting en het verbruik van de onderneming. De hoogte van de netwerkkosten wordt door de overheid bepaald. Wij als energieleverancier berekenen de kosten van een kleinverbruikaansluiting één op één aan de onderneming door.

Heffingen en Belastingen

Met behulp van heffingen en belastingen wil de overheid een lager energieverbruik stimuleren en de duurzame productie van energie subsidiëren. Hoe meer energie u als onderneming verbruikt, hoe meer u betaalt. Heffingen en belastingen vormen zo’n 50% van het totale energietarief (uitgaande van standaard kleinverbruikaansluiting). Ze bestaan uit Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE), plus de btw die over deze tarieven wordt geheven. De hoogte van de energiebelastingen wordt door de overheid bepaald. Wij als energieleverancier berekenen de kosten één op één aan de onderneming door. Ieder kalenderjaar veranderen de energiebelastingtarieven, wat invloed heeft op uw totale energieprijs. Dat geldt ook als het leveringstarief voor langere tijd vaststaat.

Vermindering Energiebelasting

Gerelateerd aan de heffingen en belastingen die u betaalt, bestaat er ook een Vermindering Energiebelasting. Als het pand waar we energie leveren een verblijfsfunctie heeft, dat wil zeggen geschikt voor wonen of werken, heeft u als onderneming recht op Vermindering Energiebelasting. We passen dan een heffingskorting toe voor de heffingen en belastingen worden afgetrokken, wat uiteraard een positieve invloed heeft op uw totale energietarief.Nieuwsoverzicht
Contact
Klantenservice

Klantenservice

Bel +31 (0)76 30 30 720