Terug

Wat beïnvloedt de gas- en elektriciteitsprijs?

De prijs van gas en elektriciteit verandert continu, zowel op de korte als lange termijn beurzen. Deze factoren hebben invloed op de gas- en elektriciteitsprijs.

Factoren die invloed hebben op de gasprijs:

  • Olieprijs – Ongeveer 60 procent van de energiecentrales draaien op gas. De prijs van gas is gekoppeld aan olie. Wanneer de olieprijs stijgt, zal de gasprijs meestijgen. Twee keer per jaar, in januari en juli, worden de gasprijzen bijgewerkt. Omdat de gasprijs maar twee keer per jaar wordt gewijzigd is het mogelijk dat de gasprijs stijgt, terwijl de olieprijs zakt.
  • Regio – De gasprijs wordt gebaseerd op de regio waar u woont of waar het bedrijf gevestigd is. Per regio wordt een toeslag bepaald per kubieke meter.

Factoren die invloed hebben op de gas- en elektriciteitsprijs:

  • Vraag en aanbod – De elektriciteitsprijs wordt grotendeels bepaald door de verhouding van beschikbare energiebronnen en de vraag naar diezelfde energiebronnen.
  • Weer – Als er sprake is van een strenge winter dan groeit de vraag naar energie omdat de thermostaat hoger wordt gezet. Het is andersom ook mogelijk, een zachte winter zorgt voor minder (verwacht) energieverbruik en dat resulteert in een lagere energieprijs.
  • Economie – Tijdens een economische crisis besparen mensen en bedrijven op energiekosten. Hierdoor daalt de energieprijs. Bij een beter economisch klimaat stijgt de prijs.
  • Politieke onrust – Als raffinaderijen in een conflictgebied zoals Libië, Irak of Venezuela tijdelijk dicht moeten, zal dit negatieve invloed hebben op de olieprijs en daarmee energieprijs.

Factoren die invloed hebben op de elektriciteitsprijs:

  • Weersomstandigheden – De elektriciteitscentrales en bijbehorende weersomstandigheden spelen een grote rol op de spotmarkt. Met veel zonuren en harde wind is er een groter aanbod en zakt de prijs.
  • Wisselkoers – Kolen en olie worden wereldwijd verhandeld.
  • Elektriciteitsnetten – De elektriciteitsnetten van Noorwegen, België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk zijn met ons net verbonden, ontwikkelingen in die landen hebben directe invloed op onze energieprijs.


Nieuwsoverzicht
Contact
Klantenservice

Klantenservice

Bel +31 (0)76 30 30 720