Voor energie-intensieve bedrijven, waarbij Hezelaer de regie én de verantwoordelijkheid neemt voor de gerealiseerde energiebesparing. En het afrekenmodel hierop baseert. Onze garantie: minimaal 10% besparen! Wij bieden:

  • Advies op maat: intelligente data-analyse van verbruik in relatie tot proces- en omgevingsfactoren.
  • Structureel reduceren energieverbruik en verlagen energiekosten.
  • Continue monitoring en inzicht in productiviteit en efficiency (o.a. energiekosten per geproduceerd uur en kosten en verbruik per eenheid product).
  • Advies en begeleiding data-mining met strategische meetinstrumenten op de werkvloer.
  • Rapportage: op regelmatige basis bespreken wij onze data-analyse en beslissingsmodellen.
  • Levering elektriciteit en gas tegen 0% marge.