Terug

Signode / Interstrap B.V.

Als belangrijke producent van verpakkingssystemen is Signode Interstrap een zeer intensieve energieverbruiker. Het moederbedrijf Carlyle Group wilde daarom gedetailleerde, realtime, inzichten over het energieverbruik en een efficiënter productieproces. Zo heeft Energy Intelligence in één jaar geresulteerd in een afname van 7% energieverbruik per eenheid product bereikt.

We weten nu wat de prestaties zijn per ploeg, per lijn en per uur en hebben inzichtelijk wat de goedkoopste grondstof is voor onze productielijn. De energieverspilling door Energy Intelligence is drastisch teruggebracht.

Vice President Europe

Optimaal inzicht productieproces

Aan het begin van de samenwerking wilde onze klant vooral inzicht in het productieproces en verbruik. Na het maken van een processchema, het installeren van sensoren op de verdeelkasten en het inrichten van de software, begonnen we met analyseren. Met behulp van de energiedata maakten we per productielijn inzichtelijk wat de kosten per eenheid product zijn en wat de kosten per geproduceerd uur is. En, niet onbelangrijk, hoe efficiënt de individuele productielijnen zijn.

Verspilling opsporen en uitval productielijn voorkomen

Energy Intelligence is een op maat gemaakte dienst. En door het toevoegen van de maandelijkse productiehoeveelheden per productielijn, konden we bepalen wat het energieverbruik per eenheid product per lijn is. In combinatie met de data-analyse Hezelaer kwam daar een maandrapportage uit, met als belangrijkste informatie: wanneer vervroegd onderhoud moest plaatsvinden om uitval te voorkomen, welke productielijn efficiënt(er) was en wat de prestaties van de ploegendiensten per lijn waren. Door het opsporen van verspilling hebben we in één jaar €60.000,- bespaard.

Energie-inkoop op basis van energiedata

Door de verkregen energiedata zijn wij in staat geweest om het verbruiksprofiel van Signode Interstrap voor elektriciteit nog beter te voorspellen. Hierdoor konden we het verbruiksprofiel veel beter inschatten waardoor het inkooprisico aantoonbaar lager werd. Met als gevolg scherper inkopen van elektriciteit op de ICE-ENDEX. Dit heeft geleid tot een kostenreductie van ruim € 175.000.

Energy Intelligence als parameter

Signode Interstrap is onderdeel van de Amerikaanse private equity partij Carlyle Group. Om de prestaties van elke fabriek op afstand te zien wilde Carlyle Group gedetailleerde realtime inzichten hebben in het energieverbruik per operationeel uur. Energy Intelligence heeft ervoor gezorgd dat de moederorganisatie de prestaties van alle Europese fabrieken nu op één centrale plek volgt. Zo heeft de Carlyle Group alle belangrijke (realtime) informatie centraal zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt en er een hogere norm wordt gehanteerd.Contact
Jasmijn

Jasmijn

Bel 076 30 30 720