Signode Packaging Systems Europe, onderdeel van de Amerikaans Carlyle Group, is een zeer intensieve energieverbruiker. Het bedrijf kende de mogelijkheden van Energy Intelligence Software en Data Analytics Software vanuit de Verenigde Staten en vond in Hezelaer een partij die haar Europese productielocaties kan bedienen. Onze software geeft direct inzicht in de productieprocessen in relatie tot het energieverbruik, de bedrijfstijd en de geproduceerde hoeveelheden eindproduct per productielijn. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt wat de kosten per eenheid gereed product per productielijn zijn, wat de kosten per geproduceerd uur zijn en wat wellicht nog belangrijker is: hoe efficiënt de individuele productielijnen zijn?

Signode voegt maandelijks haar productiehoeveelheden per productielijn toe in onze software waarna een honderdtal algoritmes de gewenste analyses uitvoert en de kengetallen publiceert, die als rapportage met Signode wordt besproken.

Maar het gaat nog verder. Mede door de verkregen data vanuit onze Data Analytics Software zijn wij in staat geweest om voor elektriciteit het verbruiksprofiel nog beter in beeld te krijgen, waardoor we de risico-opslagen konden verlagen en elektriciteit nog scherper konden inkopen op de ICE-ENDEX. Dat betekent alleen al een kostenreductie van ruim € 240.000.