JBT Food & Dairy Systems heeft als voormalig Stork inmiddels een Amerikaanse moeder gekregen. Het moederbedrijf JBT kende vanuit de Verenigde Staten de  mogelijkheden  van Data Analytics en Energy Intelligence Software. In Hezelaer vond het de partij  die haar Nederlandse productielocatie kan bedienen.

Met behulp van onze software hebben we het totale energieverbruik uitgesplitst en toebedeeld aan de diverse productieprocessen binnen de onderneming. De enorme hoeveelheid data die wij hebben verkregen op het gebied van energie, productie en bedrijfstijd, wordt op continue basis met behulp van een honderdtal algoritmes geanalyseerd. Door de patronen die hierdoor inzichtelijk zijn gemaakt, zijn er een aantal belangrijke operationele verbeteringen doorgevoerd waardoor tevens de gecontracteerde capaciteit naar beneden kon worden gebracht.

Naast bovenstaande verbeteringen en kostenreductie hebben wij in samenwerking met onze klant een strategie bepaald voor de inkoop van elektriciteit en gas. Deze strategie leidde direct tot een afname van de energiekosten met ruim € 20.000.